Lidia Staroń

Lidia Staroń

Lidia Ewa Staroń urodziła się 7 czerwca 1960 roku. Jako Lidia Ewa Kowalska przyszła na świat w Morągu i przez całe swoje życie jest związana z rodzinnym regionem. W 1994 roku uzyskała tytuł inżyniera budownictwa w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, próbowała swoich sił prowadząc działalność gospodarczą I angażowała się w działalność społeczną i polityczną. Jednym z jej największych sukcesów okazała się walka z malwersacjami, do jakich dochodziło w olsztyńskich spółdzielniach. Starcia polityczne i sądowe trwały pięć lat i ostatecznie zakończyły się uznaniem racji Staroń. Aktywnie wspierała też osoby poszkodowane podczas egzekucji komorniczych opowiadając się za zmianą wadliwych przepisów prawnych.

W roku 2005 Staroń zdecydowała o wstąpieniu do Platformy Obywatelskiej. Jako członek tej partii wzięła udział w wyborach do Sejmu z listy w okręgu olsztyńskim i uzyskała mandat poselski. Sukces ten powtórzyła w roku 2007 i 2011.

Dziesięć lat później, w roku 2015, Lidia Staroń zdecydowała zarówno o wystąpieniu z PO, jak i z jej klubu parlamentarnego. W tym samym roku wystartowała w wyborach do Senatu i uzyskała mandat senatorski tworząc własny komitet „Lidia Staroń – Zawsze po stronie ludzi”. W Senacie objęła funkcję przewodniczącej Koła Senatorów Niezależnych, a po jego rozpadzie w czerwcu 2016 stała się senator niezrzeszoną. W Senacie IX kadencji uczestniczy w pracach dwóch komisji – Ustawodawczej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Prywatnie Lidia Staroń jest mężatką i matką czwórki dzieci.

Pozostali:

Łukasz Rzepecki - Łukasz Schreiber - Łukasz Zbonikowski - Maciej Wąsik - Magdalena Błeńska

Lidia Staroń

Więcej o:

Lidia Staroń