Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej. Jego utworzenie nastąpiło w 1986 roku. Podstawowym celem Trybunału Konstytucyjnego jest kontrola zgodności elementów prawa niższego rzędu z elementami prawa wyższego rzędu (czyli np. z Konstytucją). Trybunał mieści się w Warszawie, na ul. Jana Chrystiana Szucha 12a.

Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego

Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego obejmują: podstawy konstytucyjne (to Konstytucja określa zakres obowiązków TK) oraz kontrolę normatywnych aktów prawnych, do których należą: umowy międzynarodowe, ustawy oraz wszelkie przepisy prawa, które zostały wydane przez centralne organy państwowe.

Pozycja ustrojowa

TK jest całkowicie samodzielnym organem konstytucyjnym, oddzielonym od sądów. Ma swoją pozycję, która jest niezależna od władz politycznych, takich jak: Rada Ministrów, prezydent RP czy parlament. Jest zupełnie niezależny również od Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wśród jego organów wyróżnia się: prezesa, wiceprezesa oraz Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Orzeczenia, które wydaje TK są ostateczne i powszechnie obowiązujące. Nie ma możliwości, aby podlegały dalszemu zaskarżeniu do jakiegokolwiek organu. Trybunał Konstytucyjny to 15 sędziów (muszą to być osoby, posiadające kompetencje prawnicze), którzy są indywidualnie wybierani na okres dziewięciu lat przez Sejm. TK nie może liczyć więcej niż 15 sędziów, ale w razie konieczności ma prawo funkcjonować w pomniejszonym składzie. Wśród sędziów TK wyróżnia się trzech członków Państwowej Komisji Wyborczej.

trybunał konstytucyjny

Więcej o:

trybunał konstytucyjny

 • Bagińska sędzią Trybunału Konstytucyjnego

  Lech Kaczyński zwrócił uwagę, że uroczystość została opóźniona ze względu na wątpliwości, jakie pojawiły się wobec osoby Bagińskiej. Dodał, że najlepszym sposobem rozwiania tych wątpliwości jest postępowanie zgodnie z procedurami dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent podkreślił wagę

 • Apolityczny Trybunał Konstytucyjny

  Właśnie zakomunikował polskiemu rządowi precedensową sprawę ze skargi Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Tymczasem w środę w Częstochowie prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że po "wymianie" sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którym kończą się kadencje, liczy

 • Jeden nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego

  Trybunału Konstytucyjnego. Byłem też dyrektorem Instytutu Praw Człowieka przy Muzeum w Oświęcimiu. Kontrowersje w komisji wzbudziło też to, że był w 2004 r. patronem naukowym konferencji "Homoseksualna rewolucja" zorganizowanej przez Młodzież Wszechpolską na UJ, gdzie pracuje prof. Szlachta. Katarzyna

 • Trybunał Konstytucyjny: sąd nie tylko dla bogatych

  grzywnę wysokości 5 tys. zł. Gdyby tę samą nieruchomość S. kupił, spisując umowę u notariusza, mógłby się ubiegać o zwolnienie od kosztów za wpis do księgi. Ale skoro odziedziczył, zwolnienie mu nie przysługiwało. Tak wymyślił ustawodawca. Trybunał Konstytucyjny, odpowiadając na pytanie prawne sądu w

 • Trybunał Konstytucyjny: orzeczenie o 10 rano

  Trybunał Konstytucyjny nie w czwartek orzeczenia w sprawie konstytucyjności uchwały powołującej bankową komisję śledczą. Wygląda jednak na to, że wbrew stanowisku Sejmu, sędziowie TK uważają się za władnych orzekania w tej sprawie. Około godziny 16 poseł PiS Wojciech Szarama poprosił o drugą

 • Rozprawa ws. lustracji jutro w Trybunale Konstytucyjnym

  Zgodnie z planem, rozprawę zaplanowano na 9, 10 i 11 maja. Ustawę zaskarżył Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski. Wczoraj Marszałek Sejmu Ludwik Dorn zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o odroczenie rozprawy. Marszałek Sejmu argumentował, że poseł

 • Trybunał Konstytucyjny niewygodny dla premiera

  Tym razem premier pozwolił sobie wyrazić nadzieję, że sędziowie nie będą stosować "cyrkowych sztuczek prawniczych". Insynuował, że Trybunał Konstytucyjny jest w zmowie z Hanną Gronkiewicz-Waltz. Groził, że "trzeba będzie się nad nową konstrukcją Trybunału bardzo poważnie zastanowić". Działo

 • Trybunał Konstytucyjny: Aresztu nie można przedłużać w nieskończoność

  i prokuratura przedłużały areszt nadmiernie i w sposób nieuzasadniony. Więc naruszyły zagwarantowane Europejską Konwencją prawo do wolności. Wczoraj na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym przedstawiciel rzecznika praw obywatelskich Piotr Sobota argumentował, że areszt jest bardziej uciążliwy niż kara

 • Ważą się losy Trybunału Konstytucyjnego. Nasz reporter jest w Sejmie

  Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasDziś sejmowe głosowanie nad pakietem przepisów, którym PiS chce zmienić działanie Trybunału Konstytucyjnego. Jaka to zmiana? Oto krótkie wyjaśnienie. A na miejscu w Sejmie, gdzie dziś zdecydują się losy Trybunału, jest nasz reporter. Gdy tylko zacznie się sejmowe