ABW – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ABW – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest służbą specjalną. Powstała 29 czerwca 2002 roku.

29 czerwca 2002 roku Sejm uchwalił ustawę o ABW. Równorzędnie utworzono Agencję Wywiadowczą.Rozwiązano funkcjonujący od 6 kwietnia 1990 roku Urząd Ochrony Państwa, który był specjalną służbą cywilną zajmującą się bezpieczeństwem Polski. Wraz z ustawą z 2002 roku ABW rozpoczęło działalność jako służba cywilna, zastępując UOP.

ABW - dbanie o niepodległość

Od 2002 roku do obowiązków ABW należy wyszukiwanie zagrożeń dla nienaruszalności terytorium państwa, suwerenności oraz niepodległości.
Od 2004 roku, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, ABW zajmuje się wykrywaniem nieprawidłowości w strukturach ekonomicznych Unii. Dodatkowo agencja pilnuje dochowania tajemnicy informacji niejawnych na szczeblu międzynarodowym. Od 2008 roku ABW zwalcza cyberterroryzm. W tym celu agencja powstał zespół do reagowania na wszelkie incydenty związane z sieciami komputerowymi

ABW składa się z sześciu departamentów: bezpieczeństwa teleinformatycznego, kontrwywiadu, ochrony informacji niejawnych, postępowań karnych, bezpieczeństwa wewnętrznego wraz z audytem, wsparcia technicznego. Ponadto w skład służby specjalnej wchodzi siedem biur: szefa, badań kryminalistycznych, działań prawnych, finansów, ewidencji, logistyki oraz kadr. Ma też dwa organy: Centrum Antyterrorystyczne oraz Centralny Ośrodek Szkolenia z siedzibą w Emowie. ABW na terenie Polski założyło szesnaście delegatur, w największym mieście każdego województwa. Pracownicy ABW są podporządkowani służbie w korpusach z różnymi stopniami, tak jak w wojsku.

abw

Więcej o:

abw