Jarosław Kaczyński

Jarosław Kaczyński

Jarosław Kaczyński to jeden z bardziej znanych polskich polityków. Urodził się w Warszawie 1949 roku jako jeden z bliźniąt (jego bratem był Lech Kaczyński). To nie tylko polityk, ale i prawnik, działacz opozycyjny, senator, wieloletni poseł na sejm, Prezes Rady Ministrów, a także kandydat w wyborach prezydenckich. Stworzył partie polityczne Porozumienie Centrum oraz Prawo i Sprawiedliwość. Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, jako adiunkt w filii UW, a także jako starszy bibliotekarz w Bibliotece Uniwersyteckiej.

W 1968 roku brał udział w tak zwanych wydarzeniach marcowych, a w 1976 rozpoczął współpracę z Komitetem Obrony Robotników. Cztery lata później zaangażował się w działalność Solidarności. Z uwagi na swoją działalność był rozpracowywany przez Milicję Obywatelską, a po ogłoszeniu stanu wojennego dotarł do strajkujących w Hucie Warszawa. Dystrybuował wydawnictwa podziemne, publikował w drugoobiegowych czasopismach. W 1988 roku wstąpił do Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” i uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w zespole do spraw reform politycznych. Na początku lat dziewięćdziesiątych zasiadał w senacie, potem w sejmie jako kandydat Ruchu Odbudowy Polski.

W 2001 wraz ze swoim bratem Lechem Kaczyńskim założył partię Prawo i Sprawiedliwość. W wyborach parlamentarnych, które odbyły się w tym roku, nowo powstała partia zdobyła 9,5% głosów i 44 mandaty poselskie. Jarosław Kaczyński doczekał się reelekcji uzyskując wynik 144 343 głosów. W latach 2001–2003 był członkiem Komisji Etyki oraz przewodniczącym klubu parlamentarnego PiS. W 2003 roku stanął na czele Prawa i Sprawiedliwości zastępując swojego brata, który wygrał wybory na stanowisko prezydenta miasta Warszawa. Dwa lata później jego partia wygrała wybory prezydenckie, a on sam osiągnął najlepszy wynik indywidualny, jeśli chodzi o ilość głosów oddanych na posła w jego okręgu. Jarosław Kaczyński nie zdecydował się jednak na tworzenie rządu zostawiając to zadanie Kazimierzowi Marcinkiewiczowi. Po podaniu się tegoż do dymisji objął urząd Prezesa Rady Ministrów. W przedterminowych wyborach do sejmu w 2007 roku z sukcesem ubiegał się o reelekcję. W tym samym roku złożył dymisję z pełnionego przez siebie urzędu premiera i na tym stanowisku zastąpił go Donald Tusk.

Po katastrofie pod Smoleńskiem w 2010 roku ogłosił, że będzie się ubiegał o urząd Prezydenta RP. Przegrał potyczkę z Bronisławem Komorowskim w drugiej turze. W kolejnych wyborach parlamentarnych zachował stanowisko posła otrzymując 202 197 głosów, a cztery lata później - 202 424 głosów.

Pozostali:

Jarosław Krajewski - Jarosław Sellin - Jarosław Zieliński - Jerzy Fedorowicz - Jerzy Meysztowicz

Jarosław Kaczyński