Służba zdrowia

Służba zdrowia to państwowe służby odpowiedzialne za opiekę zdrowotną obywateli. Termin ten jest używany także dla ogólnego opisania systemu ochrony zdrowia w państwie.

Służba zdrowia – założenia
Po reformie z roku 1998, system opieki zdrowotnej w Polsce działa w oparciu o model ubezpieczeniowy. Z powodu jego niedoskonałości, rozrasta się prywatna służba zdrowia, oferująca znacznie krótsze terminy oczekiwania na wizyty i zabiegi, finansowane z prywatnych środków pacjentów. Zdrowie i jego ochrona to podstawowe wartości, do których mamy prawo, zapisane w Konstytucji. Odpowiednie ustawy mają zapewnić równy dostęp obywateli do świadczeń, które finansowane są środkami publicznymi.

System ochrony zdrowia w Polsce – struktura organizacyjna
System ochrony zdrowia w Polsce opiera się na świadczeniu usług pacjentom, objętym ubezpieczeniem, przez różne podmioty. Płatnikiem tych usług z ramienia budżetu państwa jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Nad prawidłowością przebiegu całego procesu czuwają jednostki kontrolne na czele z Państwową Inspekcją Sanitarną i Farmaceutyczną oraz Rzecznikiem Praw Pacjenta. Nadzór pełnią także przedstawiciele wojewodów i Ministerstwa Zdrowia.

Główne problemy polskiego systemu ochrony zdrowia
System ochrony zdrowia w Polsce uznawany jest za jeden z najgorszych w Europie. Największe problemy to trudności z dostępem do specjalistów, zwłaszcza zaś do lecznictwa szpitalnego. Wynika to z niskich limitów zakontraktowanych przyjęć, które są niewystarczające w stosunku do potrzeb. Kolejny problem to niskie płace pracowników, które powodują liczne protesty i stałą emigrację specjalistów, a co za tym idzie - ich niedobór. Kolejna wada systemu to zbyt mała liczba świadczeń objętych ubezpieczeniem.

służba zdrowia

Więcej o:

służba zdrowia

 • Protesty w służbie zdrowia

  We wtorek premier Kazimierz Marcinkiewicz i minister zdrowia Zbigniew Religa spotkali się ze Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Lekarzy, "Solidarnością" i OPZZ. Obiecali podwyżki w przyszłym roku. Jednak inne związki i samorządy zawodowe działające w służbie zdrowia

 • Zatyka się prywatna służba zdrowia

  abonamencie - denerwuje się czytelniczka. To, że kolejki są w publicznej służbie zdrowia, nikogo nie dziwi. Ale w prywatnej? - Na USG trzeba się zapisywać dwa miesiące do przodu. Kolejka do lekarza dyżurnego w sobotę bądź niedzielę - na trzy godziny - piekli się inny czytelnik

 • Czy można powstrzymać strajk służby zdrowia?

  Joachim Brudziński nie wierzy, żeby strajk spowodował paraliż służby zdrowia. - Lekarze są odpowiedzialni, będą kierowali się dobrem pacjentów i przysięgą, którą składali przystępując do zawodu - mówił sekretarz generalny PiS. Dodał jednak, że o znaczących podwyżkach można

 • Religa: historyczna zmiana w służbie zdrowia

  , obniża poziom pecha." - mówił Krzysztofa Szyga, poseł niezrzeszony. - Trochę mnie martwi ta frekwencja, ale rozumiem że posłowie mieli inne ważniejsze zajęcia niż przyszłość polskiej służby zdrowia - mówił mi już po wszystkim zmęczony Zbigniew Religa. - Przydało się to, że

 • Jutro sejmowa debata o służbie zdrowia

  Powody były różne - ostatni to ten, że planów naprawy służby zdrowia przez Zbigniewa Religę nie znali (nowi wówczas) koalicjanci - czyli LPR i Samoobrona. "Ze względu na rekonstrukcję rządu nie powinno do niej dojść 10 maja. Musimy dać czas na to

 • Prywatna służba zdrowia rośnie w siłę

  Zdaniem gazety ten gwałtowny rozwój prywatna służba zdrowia zawdzięcza złemu stanowi publicznej opieki medycznej, ale także wzrostowi gospodarczemu, poprawie sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz kłopotom firm z pozyskiwaniem pracowników. Przedsiębiorstwa chcące pozyskać

 • Czy biały marsz służby zdrowia skłoni rząd do podwyżek?

  ich płace nie spadną (jest to teoretycznie możliwe, mimo że rosną nakłady na służbę zdrowia - bo z końcem roku przestanie obowiązywać ustawa nakazująca NFZ przekazywanie szpitalom specjalnej puli na podwyżki wywalczone strajkami w 2006 r.). - To pół kroku w dobrą stronę