świadczenia

Więcej o:

świadczenia

 • Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Ile wynosi? Komu przysługuje?

  Świadczenie pielęgnacyjne to dodatek przysługujący osobom sprawującym stałą opiekę nad osobami z niepełnosprawnością. Najczęściej są to rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, ale prawo do świadczenia mogą mieć też opiekunowie faktyczni dziecka czy osoby będące rodziną zastępczą spokrewnioną

 • Świadczenie rehabilitacyjne 2022. Komu przysługuje? Ile wynosi?

  Świadczenie rehabilitacyjne jest rodzajem świadczenia pieniężnego, które przyznaje się osobom niezdolnym do pracy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, kiedy dalsze leczenie rokuje odzyskaniem zdolności do pracy w okresie do 12 miesięcy. Pieniądze są wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub

 • Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Ile wynosi? Komu przysługuje?

  Świadczenie pielęgnacyjne to dodatek przysługujący osobom sprawującym stałą opiekę nad osobami z niepełnosprawnością. Najczęściej mowa o rodzicach dzieci z niepełnosprawnościami, choć prawo do świadczenia mają też opiekunowie faktyczni dziecka czy osoby będące rodziną zastępczą spokrewnioną

 • ZUS dalej będzie zmniejszał świadczenia emerytów

  . Projekt ustawy w tej sprawie zgłoszą w Sejmie posłowie. Popierają go także organizacje pracodawców. Ministerstwo pracy i polityki społecznej planuje, aby od nowego roku bez ograniczeń dorabiali renciści. Rozwiązanie to nie obejmie emerytów oraz osób otrzymujących zasiłki i świadczenia przedemerytalne

 • Świadczenie urlopowe 2022. Ile wynosi? Komu przysługuje?

  Świadczenia urlopowe  mogą być przyznawane w firmach, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników, gdy przedsiębiorstwo zrezygnowało z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Świadczenie urlopowe ma możliwość jednorazowo otrzymać każdy pracownik, który wybiera się na urlop  trwający minimum 14

 • Świadczenie ratownicze. Ile wynosi? Komu ma przysługiwać?

  świadczenie ratownicze? Regulacja ustawy zakłada m.in. świadczenie ratownicze, które mają przysługiwać strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy "brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych" - przez okres 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni). Jak podaje portal