Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury w rządzie polskim istniejące od 19 października 2001 do 31 października 2005 roku. Swoją rolę pełniło przede wszystkim podczas rządów premiera Leszka Millera oraz Marka Belki. Następnie istnienie Ministerstwa Infrastruktury zostało wznowione w od 16 listopada 2007 do 21 listopada 2011 roku. Po drugiej zmianie wszystkie obowiązki i cele realizowane przez to Ministerstwo Infrastruktury przejęło utworzone Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zaś część zadań przeszła w kuratelę Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Od grudnia 2015 roku rolę Ministerstwa Infrastruktury pełni Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Ministrowie Infrastruktury

Rolę Ministra Infrastruktury pełnili:
- Marek Pol – 19.10.2001 – 2.05.2004
- dr Krzysztof Opawski – 2.05.2004 – 31.10.2015
- Cezary Grabarczyk – 16.11.2007 – 7.11.2011
- Donald Tusk w ramach wolnego wakatu, z roli Prezesa Rady Ministrów – 7.11.2011 – 18.11.2011

Zakres działań, odpowiedzialności i uprawnień Ministra Infrastruktury

W latach 2007 – 2011 Minister Infrastruktury miał ściśle określone uprawnienia oraz zadania związane ze swoją rolą. Należały do nich:
- łączność – kwestie związane z pocztą oraz telekomunikacją;
- budownictwo (w tym gospodarka mieszkaniowa oraz przestrzenna) – m.in. zagadnienia z dziedziny architektury, polityki miejskiej, ogródków działkowych, geodezji i kartografii, nadzoru architektoniczno-budowlanego;
- gospodarka morska – transport i żegluga morska, ochrona środowiska, kwestia związane z przystaniami morskimi, portami i obszarami morskimi;
- transport – stan i prace związane z drogami publicznymi, ruch drogowy i lotniczy, żegluga śródlądowa, transport zbiorowy, przewóz osób i rzeczy.

Ministerstwo Infrastruktury

Więcej o:

Ministerstwo Infrastruktury