WORD-y w całym kraju sparaliżowane. O północy wygasło rozporządzenie. Urzędnicy wiedzieli o tym od 1,5 roku

1. O północy wygasło rozporządzenie o szkoleniu i egzaminowaniu kierowców 2. MIB: nowe rozporządzenie będzie opublikowane dzisiaj do południa 3. WORD-y i OSK w całym kraju mogą być dzisiaj sparaliżowane

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasWojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego i Ośrodki Szklenia Kierowców w całym kraju mogą być dzisiaj sparaliżowane. Jak poinformowało Radio ZET , Ministerstwo Infrastruktury nie zdążyło opublikować odpowiedniego rozporządzenia o szkoleniu i egzaminowaniu kierowców. Stare wygasło o północy.

- Wszyscy pracownicy WORD i OSK nie powinni wykonywać swojej pracy - powiedział dziennikarzom radia Maciej Wroński, były członek Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Jest to równoznaczne ze wstrzymaniem egzaminów na prawo jazdy i szkoleń kierowców.

Sławomir Malinowski z warszawskiego WORD-u, z którym rozmawiał portal Tvn24.pl , powiedział, że sytuacja dotyczy całego kraju.

- Od godziny 6 nie przeprowadzamy egzaminów, za utrudnienia przepraszamy. Proponujemy terminy w dniach następnych bez żadnej dodatkowej opłaty - informuje Malinowski.

Niektóre WORD-y, np. na Śląsku i w Szczecinie, przeprowadzały egzaminy na prawo jazdy normalnie.

MIB: egzaminy powinny być dzisiaj przeprowadzane

Na opublikowanie nowego rozporządzenia urzędnicy mieli 18 miesięcy. Minister infrastruktury z PO nie zdążył tego zrobić, więc prace ruszyły dopiero po jesiennych wyborach - w listopadzie. Ale nowe władze wciąż go nie opublikowały. Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod rozporządzeniem o szkoleniu kierowców wczoraj pojawił się wpis: "data ogłoszenia w trakcie ustalania".

Jednak Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poinformowało dzisiaj, że do południa nowe rozporządzenia zostaną opublikowane.

Przepisy ustawy o kierujących pojazdami szczegółowo regulują to, w jaki sposób i na jakich zasadach powinny być przeprowadzane egzaminy na prawo jazdy, dlatego WORD-y powinny przeprowadzać je nadal, zgodnie z przyjętym harmonogramem i na dotychczasowych zasadach. Sposób przeprowadzania i oceny egzaminu, określone w nowych przepisach, zostały doprecyzowane w sposób niemający wpływu na zakres egzaminu. W związku z tym wszystkie egzaminy przeprowadzone do czasu opublikowania nowych rozporządzeń są ważne.

MIB przeprosił kandydatów na kierowców za powstałe niedogodności i zwrócił się do dyrektorów WORD-ów z prośbą, aby przeprowadzali egzaminy na dotychczasowych zasadach, mając na względzie interes osób przystępujących do egzaminu na prawo jazdy.

Skąd opóźnienie?

Ministerstwo tłumaczy, że przyczyną opóźnienia w wydaniu rozporządzeń była konieczność dwukrotnego dostosowania projektów do zmian wprowadzających nowy system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, a następnie do zmian przesuwających wejście w życie przepisów. Konieczne było przeprowadzenie po raz kolejny wymaganych uzgodnień międzyresortowych. Dodatkowo rozporządzenia wymagały uzyskania kontrasygnaty MSWiA i MON.

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Więcej o: