NATO

North Atlantic Treaty Organization, czyli NATO to organizacja wojskowa mająca zagwarantować wzajemną ochronę państwom członkowskim. Powstanie NATO przyspieszyła II wojna światowa i rosnąca w siłę potęga ZSRR, przed którą starali się zabezpieczyć alianci po zakończeniu działań wojennych.

NATO swój oficjalny początek miało 24 sierpnia 1949 roku, a dokumentem rozpoczynającym działanie paktu był podpisany 4 kwietnia tego samego roku w Waszyngtonie Traktat Północnoatlantycki. Na pierwszej radzie NATO zorganizowanej w Nowym Jorku zgromadzili się przedstawiciele 12 państw, m.in. Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, krajów Beneluksu i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – czyli krajów biorących udział w niedawno zakończonej II wojnie światowej. Pierwszymi postanowieniami nowo powstałej organizacji było opracowanie wariantów taktycznych wojsk w przypadku ewentualnego wybuchu III wojny światowej.

Wraz ze zmianami w świecie, słabnącym wyścigiem zbrojeń, w struktury organizacji wchodziły kolejne kraje, jak Turcja czy Niemcy, a 12 marca 1999 roku do NATO przystąpiła Polska. Przyłączenie naszego kraju miało znaczenie strategiczne i pozwoliło odgrodzić się zachodniej Europie państwem członkowskim od Rosji. Organizacja liczy obecnie 28 członków, którzy wspierają się w misjach na całym świecie. Zjednoczone siły NATO były obecne m.in. podczas konfliktów na Bałkanach w latach 90., w działaniach w Afryce i na Bliskim Wschodzie, brały udział w akcjach przeciwko talibom po atakach na World Trade Center z 11 września 2001 roku.

nato

Więcej o:

nato