Wczasy pod gruszą. Kto może skorzystać? Świadczenie to nawet kilka tysięcy złotych

Osoby, które potrzebują dodatkowych pieniędzy, aby zorganizować dłuższy wypoczynek mogą otrzymać dofinansowanie w postaci tzw. wczasów pod gruszą. Dla niektórych pracowników może być to nawet kilka tysięcy złotych. Kto może otrzymać dodatkowe świadczenie? W jaki sposób się o nie ubiegać?

Wczasy pod gruszą to nic innego jak dofinansowanie wypoczynku pracownika. Za wypłatę pieniędzy odpowiada Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W jego regulaminie jasno określono warunki, na podstawie których można otrzymać świadczenie. Kto może ubiegać się o dodatkowe fundusze? Czy trzeba złożyć wniosek?

Zobacz wideo Znamy prognozę na sezon urlopowy 2023!

Wczasy pod gruszą. Kto może starać się o dodatkowe świadczenie?

Pracownik może ubiegać się o przyznanie wczasów pod gruszą wyłącznie wtedy, jeżeli pracodawca założył Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFFŚ). Do tzw. zakładowej skarbonki odprowadzane są fundusze na dodatki pracownicze oraz różnego rodzaju dofinansowania. Według zapisów prawnych ZFFŚ powinien znajdować się w:

  • firmach, które zatrudniają co najmniej 50 osób,
  • jednostkach samorządowych,
  • zakładach budżetowych (np. policja).

Dofinansowanie przysługuje wyłącznie raz w roku każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Co więcej, ze świadczenia mogą skorzystać członkowie ich rodzin, byli pracownicy w tym emeryci i renciści oraz ich rodziny, a także wszystkie inne osoby, które zostały uprawnione przez pracodawcę. Warto jednak zaznaczyć, że aby wczasy pod gruszą mogły zostać wypłacone, pracownikowi musi przysługiwać co najmniej czternaście dni kalendarzowych nieprzerwanego urlopu. Nie trzeba jednak udowadniać, gdzie i w jaki sposób się go spędziło.

Co trzeba zrobić, żeby uzyskać dofinansowanie urlopu?

Aby otrzymać dofinansowanie urlopu, pracownik musi złożyć stosowny wniosek u pracodawcy. Taki dokument najczęściej udostępniany jest w dziale kadr. Do wniosku trzeba dołączyć inne pisma, w tym m.in. zaświadczenie o sytuacji rodzinnej oraz majątkowej pracownika. Niektórzy pracodawcy mogą wymagać także przedstawienia zeznania podatkowego za poprzedni rok. O przyznaniu pracownikowi świadczenia decyduje przełożony na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej swojego pracownika.

Wczasy pod gruszą. Jaka jest kwota świadczenia?

Nie ma jednej określonej kwoty świadczenia. Ustalana jest ona indywidualnie w zależności m.in. od zarobków pracownika, czy też sumy środków wpłacanych do ZFŚS. Wczasy pod gruszą mogą więc wynosić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych pracownik w ramach dofinansowania urlopu nie może otrzymać więcej niż wysokość odpisu podstawowego na ZFŚS przewidzianego na dany rok. W tym roku jest to kwota równa 4434,58 złotych.

Więcej o: