Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska to instytucja utworzona 26 października 1999 roku na mocy ustawy Rady Ministrów. Siedziba ministerstwa znajduje się przy ul. Wawelskiej 52/54 w Warszawie. MŚ zajmuje się ochroną gospodarki wodnej i środowiska.

W skład Ministerstwa wchodzi jedenaście departamentów: prawny, zasobów wodnych, ekologiczny, funduszy ekologicznych, geologii i koncesji, rozwoju, gospodarki odpadami, leśnictwa oraz ochrony przyrody, nadzoru geologicznego, ochrony powietrza i środowiska, strategii oraz komunikacji. Dodatkowo w Ministerstwie Środowiska funkcjonuje pięć biur: ministra, kontroli i audytu, kadr oraz szkoleń, finansów.

Ministerstwem Środowiska zarządza Minister Środowiska wraz z dwoma Sekretarzami Stanu i czterema Podsekretarzami Stanu.

W kompetencji ministra znajdują się m.in. Krajowa Gospodarka Wodna i Wyższy Urząd Górniczy. Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska sprawuje również pieczę nad: Państwowymi Gospodarkami Leśnymi, warszawskim Nasiennictwem Leśnym i NFOŚiGW. Ministerstwo Środowiska współpracuję z instytutami badawczymi oraz prowadzi szkoły leśne na terenie całego kraju. Nadzoruje oraz zarządza ponad pięćdziesięcioma Parkami Narodowymi. Dodatkowo współtworzy programy dotyczące infrastruktury i środowiska na terenie kraju, a także we współpracy z Unią Europejską oraz krajami niezrzeszonymi w Unii.

Co roku działalność Ministerstwa Środowiska pochłania z budżetu państwa ok. 2 100 000 tys. zł.

Ministerstwo Środowiska

Więcej o:

Ministerstwo Środowiska