Szyszko zestawiany z... Janem Pawłem II. Ujawniono kuriozalny list MSZ w obronie ministra

Jan Szyszko to "niekwestionowany autorytet naukowy" - tak Ministerstwo Spraw Zagranicznych oceniło ministra w piśmie do Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącym wycinki w Puszczy Białowieskiej. Pojawiło się również nawiązanie do świętego Jana Pawła II.

Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł we wtorek, że Polska złamała europejskie prawo prowadząc wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Wielka Izba złożona z 15 sędziów uznała, że uzasadnieniem dla wycinki nie może być występowanie kornika drukarza.

ZOBACZ TAKŻE: Wycinka puszczy była złamaniem prawa. Szyszko się z tym zgodził i zaczyna szukać winnych>>>

Kierując pozew przeciwko Polsce w 2016 roku Komisja Europejska domagała się wstrzymania wycinki do czasu ogłoszenia ostatecznego orzeczenia. Trybunał Sprawiedliwości w ubiegłym roku przychylił się do tej prośby i zagroził karami w wysokości 100 tys. euro dziennie, gdyby nakaz wstrzymania prac został złamany. Ale Polska wycofała ciężki sprzęt, zaprzestała wycinki i sprawa kar już się nie pojawiła. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

W styczniu resort środowiska wystosował do sędziów Trybunału Sprawiedliwości pismo, w którym odpowiadał na ich pytania i zastrzeżenia. Teraz fragment pisma opublikowała Fundacja Greenmind.

Resort w piśmie do sędziów zwracał uwagę, że:

Funkcja organu zatwierdzającego aneks do PUL [Planu Urządzenia Lasu - red.] dla Nadleśnictwa Białowieża, przypadała w roku 2016 osobie Prof. Jana Szyszko, niekwestionowanemu autorytetowi naukowemu w zakresie diagnozowania i sterowania procesami naturalnymi w środowisku leśnym, jednemu z dwóch (po Świętym Janie Pawle II) polskich laureatów najwyższego wyróżnienia Papieskiej Akademii Nauk (wyróżnienia doceniającego dorobek naukowy Prof. Jana Szyszko w dziedzinie ochrony środowiska, zwanego potocznie „papieskim Noblem”).

Jan Szyszko był ministrem środowiska w rządzie PiS od listopada 2015 r. do stycznia 2018 r. Szyszkę zastąpił wówczas Henryk Kowalczyk.

Więcej o: