KE wzywa Polskę do "usunięcia uchybienia". Tym razem też chodzi o lasy

KE wysłała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia ws. przepisów, które dotyczą lasów. Polska ma teraz dwa miesiące na odpowiedź. Sprawa może skończyć się w unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Komisja Europejska wezwała Polskę do zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń lasów chronionych -  czytamy na stronie KE.

KE wzywa Polskę do usunięcia uchybień ws. obszarów chronionych

W piśmie Komisja przypomina o ustanowieniu na terenie całej UE sieci obszarów chronionych Natura 2000, które na podstawie dyrektyw ptasiej i siedliskowej są chronione przed potencjalnie szkodliwymi zmianami.

Wedle tych przepisów, przed wydaniem zezwolenia na np. pozyskiwanie drewna z tych obszarów, działania te najpierw muszą zostać poddane ocenie skutków.

KE oceniła też ostatnie zmiany w polskim prawie, które dotyczą gospodarki leśnej. Zdaniem Komisji naruszają one unijne przepisy, bo wprowadzają pewne wyjątki.

Ostatnie zmiany w polskim prawie wprowadzają wyjątki dla działań związanych z gospodarką leśną, które zagrażają wymaganemu reżimowi ochrony.

- czytamy na stronie KE. Unijni urzędnicy dodali także, że „polskie prawo nie zapewnia dostępu do wymiaru sprawiedliwości ws. planów gospodarki leśnej".

Zdaniem KE, ponieważ plany te mogą mieć znaczny wpływ na obszary wchodzące w skład Natury 2000, społeczeństwo jest pozbawione skutecznej ochrony sądowej w tym zakresie.

Dalsze kroki: sprawa może trafić do Trybunału Sprawiedliwości

KE wysłała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia. Polska ma dwa miesiące na odpowiedź. Jeśli KE jej nie uzna, uruchomi drugi etap procedury o naruszenie unijnego prawa, czyli będzie mogła podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii. Na końcu procedury KE może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Przypomnijmy, że to nie pierwsza sytuacja, kiedy KE ma wątpliwości ws. prowadzonej przez Polskę gospodarki leśnej.W kwietniu br. unijny Trybunał Sprawiedliwości ocenił, że Polska zwiększając wycinkę w Puszczy Białowieskiej naruszyła unijne prawo. Unijnych urzędników nie przekonały argumenty ówczesnego ministra środowiska Jana Szyszki, że w ten sposób walczy z kornikiem drukarzem. Trybunał zajął się tą sprawą właśnie na polecenie KE.

Jeśli jesteś bardziej wymagającym czytelnikiem, to musisz wypróbować nasz nowy newsletter >>>

"Polska naruszyła prawo". Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE ws. Puszczy Białowieskiej

Więcej o: