KNF

Komisja Nadzoru Finansowego powstała 21 lipca 2016 roku. Jej siedziba mieści się w Warszawie przy pl. Powstańców 1. KNF zajmuje się wszelkimi sprawami polskiego rynku finansowego. Podlega Prezesowi Rady Ministrów.

Organem KNF jest Komisja, którą zarządza przewodniczący. Ponadto na jego zlecenie prezes Rady Ministrów powołuje dwóch zastępców oraz czterech członków Komisji. Członkami KNF są zazwyczaj: przedstawiciel Prezydenta Polski, Prezes lub Wiceprezes Narodowego Banku, minister zajmujący się sprawami ubezpieczeń społecznych oraz minister, w którego kompetencji leżą sprawy wszelkich instytucji finansowych.

KNF zobowiązana jest do utrzymywania nadzoru nad rynkami finansowymi: emerytalnym, ubezpieczeniowym i sektorem bankowym oraz kas spółdzielczych. W kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego leżą również biura płatnicze wraz z instytucjami obracającymi walutą elektroniczną. KNF musi podejmować działania i decyzje w sprawie rynku finansowego, jednocześnie przyczyniając się do polepszania jego sytuacji i podwyższania jego konkurencyjności. Dodatkowo KNF powinno dbać o bezpieczeństwo zarówno rynku, jak i jego podmiotów.

Urząd KNF składa się z dwudziestu departamentów: analiz wraz ze współpracą zagraniczną, administracji, funduszy inwestycyjnych, prawnego, komunikacji społecznej, monitorowania ryzyka, ochrony klientów, firm inwestycyjnych i infrastruktury, obrotu, ofert, bankowości, inspekcji, regulacji, nadzorów. Ponadto w KNF działa samodzielna Kontrola Wewnętrzna, Gabinet Komisji i Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych.

KNF

Więcej o:

KNF