Jan Szyszko

Jan Szyszko

Jan Szyszko przyszedł na świat w Starej Miłośnie w 1944 roku. To polski polityk, ale także leśni, nauczyciel akademicki oraz profesor nauk leśnych. W rządzie Jerzego Buzka pełnił funkcję ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, w rządach Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego był ministrem środowiska, a Beata Szydło powołała go na ten sam urząd w 2015 roku. To poseł na Sejm V, VI, VII oraz VIII kadencji. Jan Szyszko jest absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na której następnie uzyskał stopień doktora oraz doktora habilitowanego nauk leśnych. Został również wyróżniony tytułem profesora. Swoją karierę polityczną rozpoczął od pełnienia funkcji radnego w miejscowości Wesoła. W 1991 roku został członkiem Porozumienia Centrum, a następnie, po pięciu latach, jego wiceprezesem. W wyborach z 1995 bezskutecznie kandydował do parlamentu z listy Akcji Wyborczej Solidarność.

Pierwszą w swojej karierze tekę ministra środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa otrzymał w 1997 roku z rąk Jerzego Buzka. Po zwolnieniu stanowiska pracował jako sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2001 roku Jan Szyszko został członkiem Prawa i Sprawiedliwości, jednak w wyborach z tego roku nie uzyskał mandatu poselskiego, udało mu się to dopiero w kolejnych wyborach. W 2005 roku po raz drugi został mianowany ministrem środowiska. W czasie swojej pracy na tym stanowisku podjął wiele kontrowersyjnych decyzji, jak na przykład te związane z Doliną Rospudy.

W kolejnych wyborach, w 2007, 2011 oraz 2015 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. W rządzie Beaty Szydło sprawuje funkcję ministra środowiska i także znany jest z podejmowania kontrowersyjnych decyzji oraz tworzenia prawa niezgodnego z zaleceniami Unii Europejskiej.

Pozostali:

Jan Żaryn - Janusz Sanocki - Jarosław Gowin - Jarosław Kaczyński - Jarosław Krajewski

jan szyszko

Więcej o:

jan szyszko