Wojna w Syrii

Wojna w Syrii to mający cechy wojny domowej konflikt zbrojny pomiędzy siłami popierającymi prezydenta Baszszara al.-Assada oraz opozycją domagającą się jego ustąpienia ze stanowiska. Za symboliczną datę rozpoczęcia wojny uznaje się 15 marca 2011, kiedy w kilku miastach kraju doszło do demonstracji antyrządowych.

Zaostrzenie konfliktu nastąpiło 25 kwietnia 2011 roku, gdy władze podjęły decyzję o wykorzystaniu armii narodowej do tłumienia protestów. Od tego czasu strona rządowa zaczęła przedstawiać konflikt jako walkę z ruchem islamistycznym. 29 lipca 2011 roku doszło do pierwszego poważnego wyłomu w syryjskiej armii, a grupa dowódców niezadowolonych z polityki al.-Assada powołała Armię Wolnej Syrii (WAS) skupiającą dezerterujących żołnierzy. 26 sierpnia 2011 roku grupa polityków opozycyjnych powołała Syryjską Radę Narodową. Powstała w tureckim Stambule i miała być reprezentacją polityczną sił walczących z wojskami rządowymi. Do pierwszej próby mediacji ze strony społeczności międzynarodowej doszło w październiku 2011 roku z inicjatywy Ligi Państw Arabskich. Zaproponowany wtedy plan pokojowy został zaakceptowany przez strony konfliktu, jednak walki nie ustały. Efektów nie przynoszą również kolejne próby mediacji podejmowane przez ONZ i poszczególne państwa. W październiku 2012 podczas walk przygranicznych pociski po raz pierwszy spadły na tereny tureckie. Od lata 2013 roku w wojnie w Syrii jest już kilka stron. Do walki włączyli się radykalni islamiści opowiadający się nie tylko przeciwko rządowi, ale i przeciw Armii Wolnej Syrii, której zarzucają nadmierny liberalizm. Stroną konfliktu stali się również Kurdowie. Mimo sankcji nałożonych na Syrię, głośno mówi się o dozbrajaniu wszystkich stron konfliktu przez sąsiednie państwa. Od października 2015 roku stronę rządową poparła Rosja wykonując naloty lotnicze na cele związane z radykalnymi islamistami, którzy na części terytorium Syrii stworzyli tak zwane Państwo Islamskie.

Wojna w Syrii nadal nie może doczekać się zakończenia. Szacuje się, że pochłonęła już ponad 200 tysięcy ofiar. Wszystkie strony konfliktu oskarżają się wzajemnie o łamanie konwencji międzynarodowych, w tym zwłaszcza o stosowanie broni chemicznej.

wojna w syrii