Witold Waszczykowski

Witold Waszczykowski

Witold Waszczykowski urodzi si 5 maja 1957 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Jest absolwentem Wydziau Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu dzkiego oraz Wydziau Stosunkw Midzynarodowych University of Oregon. Ukoczy studia podyplomowe z zakresu bezpieczestwa midzynarodowego i kontroli zbroje w Geneva Centre for Security Policy. Ma stopie doktora nauk humanistycznych, ktry uzyska w 1993 roku.

Po studiach pracowa przez 6 lat na Wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu dzkiego, gdzie obejmowa stanowisko asystenta. W roku 1992 podj prac w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pocztkowo by starszym ekspertem w Departamencie Systemu Narodw Zjednoczonych i Departamencie Instytucji Europejskich, pniej obejmowa stanowiska w Departamencie Instytucji Europejskich oraz Departamencie Polityki Bezpieczestwa. W latach 1999 – 2002 by ambasadorem RP w Teheranie. W 2005 roku zosta podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, penic jednoczenie funkcj gwnego negocjatora podczas rozmw Polski ze Stanami Zjednoczonymi w kwestii tarczy antyrakietowej. W 2008 roku obj stanowisko zastpcy szefa Biura Bezpieczestwa Narodowego, z ktrego 2 lata pniej zoy dymisj. W 2009 roku otrzyma odznaczenie Wielkiego Oficera Orderu Zasugi przyznawane w Rumunii. W 2010 roku kandydowa na prezydenta odzi z listy Prawa i Sprawiedliwoci, jednak przegra w pierwszej turze wyborw.

Do Sejmu RP po raz pierwszy kandydowa w 2011 roku. Wystartowa z pierwszego miejsca na licie PiS w okrgu wyborczym nr 9 w odzi. Uzyska mandat poselski, otrzymujc 36 854 gosw. Wwczas zosta czonkiem Prawa i Sprawiedliwoci. Witoldowi Waszczykowskiemu powierzono funkcj wiceprzewodniczcego Komisji Spraw Zagranicznych i delegata do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. W 2014 roku startowa z ramienia PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jednak nie udao mu si wwczas uzyska mandatu. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku uzyska poselsk reelekcj. Obj stanowisko ministra spraw zagranicznych w rzdzie Beaty Szydo.

Pozostali:

Witold Waszczykowski - Witold Zembaczyski - Wadysaw Kosiniak Kamysz - Zbigniew Ziobro - Adam Bielan

Witold Waszczykowski