Zbigniew Ziobro

Zbigniew Ziobro

Zbigniew Ziobro przyszed na wiat w Krakowie w roku 1970. To polski prawnik i polityk, ktry ju dwukrotnie piastowa zarwno stanowisko ministra sprawiedliwoci, jak i prokuratora generalnego (najpierw zosta powoany na t funkcj w rzdzie Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosawa Kaczyskiego, potem - Beaty Szydo.

Ziobro jest posem na Sejm IV, V, VI i VIII kadencji, piastowa take stanowisko europosa. To absolwent Wydziau Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagielloskim. Aplikacj prokuratorsk odbywa w Katowicach, w tamtejszej prokuraturze okrgowej, nie rozpocz jednak nigdy pracy na stanowisku asesora czy prokuratora. Po studiach podj prac w Generalnym Inspektoracie Celnym, a nastpnie by midzy innymi doradc Marka Biernackiego, ktry sprawowa urzd ministra spraw wewntrznych i administracji. Wraz z pocztkiem nowego tysiclecia zacz peni funkcj sekretarza zespou ds. nowelizacji kodyfikacji prawa karnego w Ministerstwie Sprawiedliwoci, pniej podsekretarza stanu.

W 2001 roku bra udzia w tworzeniu si partii Prawo i Sprawiedliwo, wtedy te zacza si jego kariera poselska - zosta wybrany do Sejmu z okrgu krakowskiego. By jednym z czonkw komisji ledczej do spraw tak zwanej afery Rywina. Jego raport zosta przyjty przez Sejm jako ten koczcy jej prace. W wyborach samorzdowych w 2002 roku stara si o stanowisko prezydenta Krakowa, nie dosta si jednak do drugiej tury. Trzy lata pniej w wyborach parlamentarnych uzyska 120 188 gosw i mandat posa.

W czasie kampanii prezydenckiej Lecha Kaczyskiego by szefem jego sztabu. Kariera polityczna Zbigniewa Ziobry nierozcznie zwizana jest z jego wyksztaceniem. Jeli sprawuje on ju jakie waniejsze funkcje, to niezmiennie cz si one z jego wiedz i dowiadczeniem prokuratorskim.

W 2005 roki Ziobro zosta mianowany ministrem sprawiedliwoci i prokuratorem generalnym w rzdzie Kazimierza Marcinkiewicza. Rwnie w rzdzie Jarosawa Kaczyskiego sprawowa t funkcj. Jest bohaterem synnej afery zwizanej z lekarzem, Mirosawem G., oskaronym o mier pacjenta. W czasie konferencji zwizanej z wyjanieniem okolicznoci zatrzymania tego z ust Ziobry pady synne sowa :”ju nikt nigdy przez tego pana ycia pozbawiony nie bdzie”, z ktrych musia pniej gsto si tumaczy i publicznie przeprasza rzeczonego lekarza. W wyborach parlamentarnych z 2007 roku skutecznie ubiega si o reelekcj, a rok pniej zosta wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwoci.

W 2011 roku by jednym z czonkw zaoycieli partii Solidarna Polska, jednake w wyborach parlamentarnych z 2015 startowa z powodzeniem z list PiS i zosta mianowany ministrem sprawiedliwoci. Od roku 2016 peni take funkcj prokuratora generalnego.

Pozostali:

Zbigniew Ziobro - Andrzej Adamczyk - Andrzej Halicki - Andelika Modanowska - Anita Czerwiska

Zbigniew Ziobro