OFE

OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny to element obowiązującego w naszym kraju systemu emerytalnego, który ma na celu gromadzenie środków na przyszłe wypłaty świadczeń, inwestowane w wybrany przez klienta sposób. Wiek emerytalny i inne niewiadome Reforma emerytalna z roku 1999 wprowadziła system oparty na trzech filarach – pierwszy z nich to ZUS, drugi to OFE, które pierwotnie były własnością płatników składek oraz III filar, stanowiący dobrowolną składkę na przyszłą emeryturę, która stanowić ma z założenia, uzupełnienie świadczenia. Emerytura z OFE Każdy posiadacz OFE otrzymuje corocznie informację o środkach zgromadzonych na swoim koncie oraz innych szczegółach, dotyczących wpłat w danym okresie rozliczeniowym. Każdy otwarty fundusz emerytalny pozwala na dziedziczenie środków w ramach ogólnych zasad, obowiązujących w kwestii spadkowej, bądź zgodnie z wolą, wydaną przez dysponenta. Fundusze emerytalne po 2014 roku W roku 2014 weszła w życie ustawa, wprowadzająca zmiany w systemie emerytalnym. Zgodnie z nią, środki zgromadzone na kontach II filaru zostały przetransferowane do ZUS i uległy umorzeniu. Klienci mogli podjąć decyzję o pozostawieniu ich w OFE, jednakże w przypadku niezłożenia stosownej deklaracji w ZUS, środki ulegały transferowi w wysokości 51,5% jednostek, zgromadzonych na każdym rachunku. Otwierane okresowo tzw. okienka transferowe, pozwalają na podjęcie decyzji o ponownym przeniesieniu środków. ZUS czy OFE? Pytanie to nie ma jednoznacznie właściwej odpowiedzi, gdyż żadna z opcji nie stanowi pewnego zabezpieczenia godnego uposażenia emerytalnego. Warto jednakże zaznaczyć, iż 85% całości składek, odprowadzanych przez nas w trakcie aktywności zawodowej, trafia do ZUS. Wybierając dla pozostałych 15% opcję OFE, możemy liczyć na zainwestowanie ich na rynku kapitałowym, dające możliwość pomnożenia oszczędności.

OFE

Więcej o:

OFE