OFE

OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny to element obowiązującego w naszym kraju systemu emerytalnego, który ma na celu gromadzenie środków na przyszłe wypłaty świadczeń, inwestowane w wybrany przez klienta sposób. Wiek emerytalny i inne niewiadome Reforma emerytalna z roku 1999 wprowadziła system oparty na trzech filarach – pierwszy z nich to ZUS, drugi to OFE, które pierwotnie były własnością płatników składek oraz III filar, stanowiący dobrowolną składkę na przyszłą emeryturę, która stanowić ma z założenia, uzupełnienie świadczenia. Emerytura z OFE Każdy posiadacz OFE otrzymuje corocznie informację o środkach zgromadzonych na swoim koncie oraz innych szczegółach, dotyczących wpłat w danym okresie rozliczeniowym. Każdy otwarty fundusz emerytalny pozwala na dziedziczenie środków w ramach ogólnych zasad, obowiązujących w kwestii spadkowej, bądź zgodnie z wolą, wydaną przez dysponenta. Fundusze emerytalne po 2014 roku W roku 2014 weszła w życie ustawa, wprowadzająca zmiany w systemie emerytalnym. Zgodnie z nią, środki zgromadzone na kontach II filaru zostały przetransferowane do ZUS i uległy umorzeniu. Klienci mogli podjąć decyzję o pozostawieniu ich w OFE, jednakże w przypadku niezłożenia stosownej deklaracji w ZUS, środki ulegały transferowi w wysokości 51,5% jednostek, zgromadzonych na każdym rachunku. Otwierane okresowo tzw. okienka transferowe, pozwalają na podjęcie decyzji o ponownym przeniesieniu środków. ZUS czy OFE? Pytanie to nie ma jednoznacznie właściwej odpowiedzi, gdyż żadna z opcji nie stanowi pewnego zabezpieczenia godnego uposażenia emerytalnego. Warto jednakże zaznaczyć, iż 85% całości składek, odprowadzanych przez nas w trakcie aktywności zawodowej, trafia do ZUS. Wybierając dla pozostałych 15% opcję OFE, możemy liczyć na zainwestowanie ich na rynku kapitałowym, dające możliwość pomnożenia oszczędności.

OFE

Więcej o:

OFE

 • Jak zreformować OFE? Każdy ma swój pomysł

  Rząd przedstawił w środę przegląd emerytalny, w którym znajdują się analizy wpływu otwartych funduszy emerytalnych na gospodarkę, dług publiczny i wysokość przyszłych emerytur. Przedstawił też swoje propozycje zmian w OFE. Z trzech rekomendowanych wariantów zmian zostanie wybrany

 • OFE. Jak sprawdzić stan konta? Gdzie mają trafić nasze pieniądze?

  Rząd już oficjalnie podjął decyzję o likwidacji OFE i przyjął stosowną ustawę. Ta trafi teraz do Sejmu. Reforma ma się rozpocząć w sierpniu, a zakończyć na początku 2022 roku. Decyzję, co zrobić z pieniędzmi z OFE, każdy będzie mógł podjąć indywidualnie.  Co ze środkami z OFE? Otwarte Fundusze

 • OFE chcą reform, ale bez cięcia opłat

  Na przełomie maja i czerwca rząd przedstawi wyniki przeprowadzanego przeglądu drugiego filara. Wybierze model wypłat emerytur z OFE i zaproponuje poprawki w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych. O potrzebie zmian mówi się od lat. Ostatnio miały one zostać wprowadzone w 2011 roku

 • OFE: Ponad 16 mld zł w akcjach

  Najwięcej akcji kupili zarządzający OFE Bankowego (33,4 proc. udziału w portfelu) oraz OFE Dom, OFE Złota Jesień oraz OFE Generali (wszystkie powyżej 32 proc.). Najniższy udział akcji w portfelu (27,6 proc.) ma OFE Skarbiec Emerytura. Autorzy raportu zaobserwowali, że zarządzający wszystkich OFE w

 • Akwizytorzy OFE stracą zajęcie?

  Wybierz OFE dla siebie w naszym Centrum Finansowym KNF przedstawiła wizję zmian w systemie emerytalnym - pisze "Gazeta Prawna". Jedna z propozycji spodoba się OFE, bo miałyby one dostać możliwość tworzenia subfunduszy o różnych profilach zysku i ryzyka. Przyszły emeryt mógłby zdecydować

 • Co się zmieni w OFE według propozycji rządu? Odpowiadamy na pytania

  Stawką będzie los przyszłych składek emerytalnych. I to, czy część z nich "po staremu" ma płynąć do OFE, czy też wszystko, co pracodawca odciąga nam od pensji, ma trafiać do ZUS. Na dokonanie wyboru będą trzy miesiące, więc czasu na zastanowienie nikomu nie zabraknie. Dla rządu oczywiście

 • Rząd rozpisał już strzyżenie OFE co do godziny

  Rząd spieszy się z przejęciem ponad połowy emerytalnych oszczędności zgromadzonych w OFE. Już za niecały miesiąc zostaną one, zgodnie z przegłosowaną niedawno ustawą, przeniesione do ZUS. Pieniądze te są potrzebne, by obniżyć zadłużenie skarbu państwa i oddalić ryzyko przekroczenia przez dług

 • Topnieją nasze oszczędności w OFE

  Z obliczeń firmy Analizy Online monitorującej rynek otwartych funduszy emerytalnych (OFE), wynika, że żaden z funduszy nie uchronił się w ubiegłym miesiącu przed stratami. Najwięcej straciły najmniejsze i najbardziej agresywnie inwestujące fundusze. Najgorsze wyniki miał Aegon OFE, który stracił