Sąd Najwyższy: składki w ZUS nie są naszą prywatną własnością

Składki emerytalne w ZUS nie są prywatną własnością ubezpieczonego i nie podlegają ochronie własności - orzekł Sąd Najwyższy. Nasze składki są daniną publiczną, która nie podlega zwrotowi nawet wtedy, kiedy nie przysługuje nam emerytura. Tymczasem premier przed tygodniem zapewniał, że ZUS to gwarancja bezpiecznych emerytur.

Kwestia składek emerytalnych trafiła do Sądu Najwyższego za sprawą Edwarda H. Choć osiągnął on wiek emerytalny, ZUS odmówił mu wypłaty świadczeń. Uzasadniał to zbyt krótkim okresem odkładania składek, który wynosił w tym przypadku 16, a nie 25 lat, jak nakazują przepisy. W związku z tym wszystkie pieniądze zgromadzone w ZUS przepadły.

H. postanowił odwołać się od decyzji ZUS. W piśmie do sądu powołał się na artykuł 67 Konstytucji, mówiący o prawie obywatela do zabezpieczenia społecznego w wypadku choroby lub inwalidztwa oraz po określeniu odpowiedniego wieku. Konstytucja mówi więc o jednym warunku otrzymania emerytury - wieku. Tymczasem zdaniem H. Ustawa o emeryturach i rentach bezprawnie wymaga jeszcze jednego: odpowiednio długiego okresu składkowego.

H. powoływał się również na artykuł 64 konstytucji, w którym mowa o prawie do własności, i uzasadniał, że niewykorzystana składka jest niezależna. Dlatego powinna mu zostać zwrócona wraz z odsetkami. Wszystkiego uzbierało się 200 tys. zł.

"Przepisy o ochronie własności nie mają zastosowania"

ZUS odmówił wypłaty pieniędzy, podobnie sądy kolejnych instancji. Skargę w styczniu odrzucił także Sąd Najwyższy. W uzasadnieniu wyroku, powołującego się na orzeczenie jeszcze z 2008 roku , można przeczytać, że "składki na ubezpieczenie emerytalne nie są prywatną własnością", a "przepisy o ochronie własności nie mają zastosowania, bowiem wpłacone fundusze nie stanowią własności powoda".

Premier: ZUS gwarancją bezpiecznej emerytury

Tymczasem rząd rozważa przesunięcie środków z OFE właśnie do ZUS. - Gwarancją bezpiecznej emerytury, co ktokolwiek na ten temat powie, jakikolwiek komentator czy polityk, jest ZUS i państwo, i dobrze o tym wiemy - mówił tydzień temu na konferencji prasowej premier Donald Tusk.

O sprawie szerzej pisze portal pox.pl

Więcej o: