CIA

Wywiad amerykański należy do najlepszych i najsprawniej działających na świecie. Jedną z najbardziej znanych jego organizacji jest CIA – Central Intelligence Agency. Centralna Agencja Wywiadowcza prowadziła mnóstwo operacji mających na celu zarówno zwalczanie przestępczości, jak i realizowanie interesów politycznych Stanów Zjednoczonych.

CIA – historia i rozwój
Powstanie CIA jest jednym z etapów rozwoju amerykańskiego wywiadu. Najpierw, w roku 1942 na podstawie decyzji ówczesnego prezydenta Franklina Delano Roosevelta, utworzono organizację OSS – Office of Strategic Services. Kolejnym krokiem było zastąpienie jej w roku 1946 przez CIG – Central Intelligence Group. Ostatecznie, w lipcu 1947 roku na jej miejsce powołano nową organizację, czyli CIA – Central Intelligence Agency. Pierwsze dwa lata jej działalności to przede wszystkim organizacja i przygotowywanie kadr, w dużym stopniu wywodzących się z poprzednich instytucji. W roku 1949 przyjęto specjalną uchwałę, która dokładnie określiła zadania nowej agencji wywiadowczej.

Głównym założeniem było stworzenie agencji wywiadowczej o zasięgu ogólnoświatowym. CIA otrzymała szerokie uprawnienia w zdobywaniu niezbędnych materiałów czy dowodów w konkretnych sprawach. Na przestrzeni kolejnych dekad funkcjonariusze CIA brali udział w licznych akcjach na całym świecie, wspierając przede wszystkim proamerykańskie rządy i pomagając w zwalczaniu tych, które politycznie zbliżały się do Rosji.

Najsłynniejsze operacje CIA
CIA przeprowadziła wiele operacji na całym świecie. Jedna z najgłośniejszych miała miejsce w latach 6.0 na Kubie. Słynna inwazja w Zatoce Świń przewidywała szybkie przerzucenie na wyspę uzbrojonej grupy przeciwników panującego wówczas reżimu Fidela Castro, aby obalić jego władzę. Operacja zakończyła się jednak niepowodzeniem, bowiem wojsko kubańskie szybko odparło atak.

Oprócz prowadzenia bezpośrednich akcji zbrojnych, funkcjonariusze CIA stale zbierają dane wywiadowczych na temat wszystkich krajów świata. W sieci agencja prowadzi specjalną stronę, CIA Factbook, na której zamieszczane są podstawowe informacje dotyczące poszczególnych państw.

CIA

Więcej o:

CIA