BOR - Biuro Ochrony Rządu

BOR to uzbrojona formacja, która podlega ministrowi spraw wewnętrznych, a jej głównym zadaniem jest ochrona ważnych osób i obiektów państwowych.

BOR – główne zadania
BOR, oprócz ochrony osobistej ważnych przedstawicieli rządu, świadczy także obsługę wybranych urzędów z Sejmem i Senatem włącznie. Ustawa o BOR przewiduje również wykorzystanie jego członków do ochrony zagranicznych delegacji państw odwiedzających nasz kraj, a także innych osób, mających znaczenie dla bezpieczeństwa i dobra kraju. Historia BOR sięga dwudziestolecia międzywojennego, a jej powstanie wiąże się z zamachem na prezydenta Gabriela Narutowicza. Stał się on impulsem do utworzenia jednostki, mającej strzec bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie.

BOR – praca
Osoby, które chcą pracować w BOR, muszą spełniać wiele wymagań. Są wśród nich: niekaralność, obywatelstwo polskie, minimum średnie wykształcenie, nieposzlakowana opinia, ponadprzeciętne zdolności psychiczne oraz fizyczne. Kandydaci do BOR przechodzą długotrwały i zróżnicowany proces rekrutacyjny.

BOR – ochrona osobista
BOR obejmuje ochroną osobistą Prezydenta RP, Prezesa oraz Wiceprezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu i Senatu, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Spraw Wewnętrznych. Ponadto ochroną objęci są także byli prezydenci, byli premierzy (do 6 miesięcy po opuszczeniu stanowiska) oraz członkowie rodzin prezydenta i premiera.

BOR

Więcej o:

BOR