Sytuacja na Ukrainie

Ukraina to państwo we wschodniej części Europy. Od kwietnia 2014 roku dochodzi tu do konfliktów zbrojnych. Kraj podzielony jest na dwadzieścia cztery obwody. Rosyjscy separatyści prowadzą działania zbrojne. Chcą niezależności dwóch obwodów: Ługańskiego oraz Donieckiego.

W 2014 roku dotychczasowy prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz przestał pełnić obowiązki. Rozwiązaniu uległa również Partia Regionów. Nowym prezydentem został Petro Poroszenko. Zaniedbanie obowiązków przez Janukowycza spowodowało, że prorosyjscy separatyści wszczęli bunt przeciw władzy. Nawoływali do utworzenia Republiki Donieckiej oraz Ługańskiej. Zorganizowali nawet Konferencję Noworosji. Sytuacja na Ukrainie zaczęła coraz bardziej się pogarszać. Separatyści rozpoczęli działania zbrojne na kresach kraju. Zdobyli najważniejsze miasta w Donbasie. Władze Ukrainy w odwecie powołały specjalne jednostki antyterrorystyczne, zwane ATO. Ich zadaniem jest rozbijanie organizacji separatystycznych.

Obecna obywatele Ukrainy sa podzieleni. Dniepr stanowi granicę historyczną między częściami tego kraju, gdzie mieszkańcy mają odmienną historię, a ludność posługuje się innymi gwarami języka ukraińskiego.

Zachodnia Ukraina nawiązuje do Rusi Kijowskiej i inwazji Mongołów. To ta część terytorium niegdyś była przyłączona do Królestwa Polskiego oraz Księstwa Litewskiego. Ludność mieszkająca w zachodniej części Ukrainy nie integrowała się ze wschodem. M.in. stąd narodziły się różnice w poglądach i charakterze. Ta odmienność przełożyła się nie tylko na poglądy religijne. Obecnie część obywateli czuje się europejska, zaś druga połowa ludności bardziej utożsamia się z Rosją.

W obliczu agresji separatystów, różnice między Wschodem i Zachodem, zarówno etniczne, jak językowe, stały się drugorzędne dla ukraińskich cywili.

sytuacja na Ukrainie

Więcej o:

sytuacja na Ukrainie