Włodzimierz Cimoszewicz

Włodzimierz Cimoszewicz to polityk urodzony 13 września 1950 roku w Warszawie. Z wykształcenia jest prawnikiem. Jego ojciec – Marian Cimoszewicz był wojskowym, uczestniczył w II wojnie światowej. Prywatnie Włodzimierz Cimoszewicz jest żonaty od 1972 roku, z żoną Barbarą Aponowicz są rodzicami Małgorzaty i Tomasza, który również zajmuje się polityką. Włodzimierz Cimoszewicz prowadzi także gospodarstwo rolne o powierzchni 20 hektarów, znajdujące się w Kalinówce Kościelnej.

Włodzimierz Cimoszewicz ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 6 lat po skończeniu studiów uzyskał tytuł doktora nauk prawnych ze specjalizacją w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego. Oprócz działalności publicznej pracuje również naukowo - jest wykładowcą na Uniwersytecie w Białymstoku. Piastuje tam stanowisko kierownika Ośrodka Polityki Zagranicznej. Cimoszewicz zaangażował się w politykę już na studiach. Należał wówczas do Związku Młodzieży Socjalistycznej. W wyborach parlamentarnych pierwszy raz wystartował w 1989 roku z ramienia PZPR, uzyskując mandat poselski. Przez większą część swojej kariery politycznej związany był z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Od 1996 roku przez rok sprawował funkcję Prezesa Rady Ministrów. Był także Marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrem Spraw Zagranicznych, Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Sprawiedliwości oraz Prokuratorem Generalnym. Włodzimierz Cimoszewicz był posłem przez pięć kadencji, a przez dwie senatorem. W grudniu 2011 został wykreślony z listy SLD. W 2015 roku zajął się zwalczaniem korupcji w grupie działającej na rzecz Agencji Modernizacji Ukrainy. Zrezygnował wówczas z kandydowania w wyborach parlamentarnych.

Jego działalność została doceniona nie tylko w Polsce. Ma takie wyróżnienia jak: Krzyż Wielki Orderu Za Zasługi dla Litwy, Order Białej Gwiazdy I klasy przyznany w Estonii, czy francuski Krzyż Wielki Orderu Narodowego Zasługi.

Włodzimierz Cimoszewicz

Więcej o:

Włodzimierz Cimoszewicz