Gazeta Polska

Gazeta Polska

Gazeta Polska – tygodnik opinii poruszający tematy społeczne, polityczne i historyczne, wydawany przez Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o. o. Pismo ma zasięg ogólnopolski. Zostało założone w 1993 r. przez Piotra Wierzbickiego (red. naczelny do 2005 r.). Cechą charakterystyczną Gazety Polskiej jest jej prawicowo-konserwatywny profil. Wielokrotnie wydawcę oskarżano o publikowanie zbyt kontrowersyjnych artykułów. Na łamach gazety ukazują się informacje dotyczące bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie. Dziennikarze pisma komentują przede wszystkim wydarzenia związane z polityką, gospodarką oraz ze zjawiskami społecznymi. W gazecie wyodrębnia się sporo miejsca na artykuły związane z historią Polski.

Autorzy Gazety Polskiej

Na łamach pisma publikowali m.in. Piotr Lisiewicz, Katarzyna Gójska-Hejke, Eliza Michalik, Maciej Rybiński, Robert Tekieli, Marcin Wolski, Rafał A. Ziemkiewicz, Tomasz Łysiak, Waldemar Łysiak, Dorota Kania, Ryszard Czarnecki, Stanisław Michalkiewicz, Krzysztof Wołodźko, Piotr Gontarczyk, Andrzej Waśko, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Tomasz P. Terlikowski, Andrzej Gwiazda.

Gazeta Polska w internecie

Od 1997 r. działa, skorelowany z „Gazetą Polską”, portal gazetapolska.pl. W marcu 2006 r. powstał miesięcznik „Niezależna Gazeta Polska”, który przekształcono w 2009 r. w miesięcznik „Niezależna Gazeta Polska – Nowe Państwo” (stało się tak w wyniku fuzji z kwartalnikiem „Nowe Państwo”). Od 2005 r. redaktorem naczelnym „Gazety Polskiej” jest Tomasz Sakiewicz.

Z inicjatywy czytelników powstały lokalne kluby dyskusyjne „Gazety Polskiej”. Ich najważniejszym zadaniem jest organizacja spotkań z dziennikarzami, politykami oraz pisarzami. Członkowie klubów biorą udział w obchodach upamiętniających katastrofę smoleńską.

Gazeta Polska

Więcej o:

Gazeta Polska