Amnesty International

Amnesty International (AI) to międzynarodowa organizacja non-profit, która stoi na straży praw człowieka i organizuje pokojowe akcje, gdy prawa te zostają naruszone. Organizacja została założona w roku 1961, a w 1977 otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla za swoją działalność oraz wkład w budowę pokoju na świecie. Organizacja powstała w odpowiedzi na apel prawnika z Wielkiej Brytanii, Petera Benensona i jego artykuł Zapomniani więźniowie, zamieszczony w tygodniku The Observer. Nazwa Amnesty International po raz pierwszy pojawiła się w roku 1962 na konferencji belgijskiej.

Amnesty International - cele organizacji
Celem Amnesty International jest doprowadzenie do respektowania przez wszystkich ludzi i rządy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, jak również innych dokumentów i standardów moralnych, dbających o dobro ogółu oraz jednostki. Jej misja to zapobieganie naruszaniu nietykalności fizycznej, integralności psychicznej, a także wolności wyznania i sumienia. Organizacja promuje tolerancję oraz nawołuje do przeciwdziałania dyskryminacji.
W strukturach Amnesty International działa nawet 7 milionów ludzi mieszkających w 150 krajach. Organizacja jest międzynarodowa, jej siedzibą jest Londyn. Praca w Amnesty International może odbywać się na zasadzie wolontariatu, jednak niektórzy pracownicy otrzymują pensję. Grono osób wspiera również organizację finansowo, dzięki czemu posiada ona fundusze na realizację swoich misji pokojowych.

Amnesty International - najważniejsze misje
Amnesty International organizuje misje w obronie praw człowieka, a także kampanie przeciwko karze śmierci. Pierwsza akcja została zorganizowana w roku 1973 i dotyczyła Luiza Basilio Rossi, profesora i więźnia politycznego w Brazylii. Następne misje prowadzone były między innymi w Afryce Południowej, Pakistanie, Afganistanie, Jugosławii, Peru, Turcji oraz Arabii Saudyjskiej.

Jedną z najbardziej znanych akcji jest Maraton Pisania Listów, zapoczątkowany przez Amnesty International Polska w roku 2001.

Amnesty International

Więcej o:

Amnesty International