Senat za ustawą o inwigilacji. Amnesty International od razu wydało ostre oświadczenie [8 ZARZUTÓW]

1. Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o policji2. Amnesty International wydało krytyczne oświadczenie dot. ustawy3. Wg AI ustawa ? w poważny sposób narusza prawo do prywatności?

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasSenat przyjął bez poprawek nowelizację ws. zasad inwigilacji autorstwa posłów PiS. Trafi ona teraz do podpisu prezydenta. Ustawa była krytykowana przez opozycję i organizacje społeczne, a tuż po jej przyjęciu oświadczenie w jej sprawie wydało Amnesty International .

Organizacja podkreśla, że "pomimo sprzeciwu ze strony społeczeństwa i ekspertów, prace nad ustawą odbywały się w przyspieszonym trybie z uwzględnieniem jedynie niewielkich zmian do pierwotnego projektu".

AI zwraca uwagę, że celem ustawy miało być wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego uprawnień służb do inwigilacji. "Ale w rzeczywistości nowe prawo poszerza te uprawnienia", czytamy w oświadczeniu.

"Nowe prawo stanowi rażące naruszenie prawa do prywatności"

W oświadczeniu AI wymienia najważniejsze zarzuty wobec zmienionego prawa:

1. Ustawa poszerza zakres tzw. kontroli operacyjnej na podstawie niedookreślonych warunków

 

2. Ustawa zezwala na przechwytywanie danych internetowych i zbieranie i analizowanie danych osobowych użytkowników Internetu

 

3. Ustawa nie zawiera obowiązku uzyskania uprzedniej zgody sądu na dostęp do danych telekomunikacyjnych i internetowych

 

4. Ustawa nie zawiera wystarczających gwarancji ochrony informacji objętych tajemnicą zawodową, w tym adwokacką czy dziennikarską

 

5. Utrudnione, czy wręcz niemożliwe będzie uzyskanie przez obywateli informacji , czy byli nielegalnie inwigilowani

 

6. Wiele osób w Polsce może wkrótce znaleźć się pod obserwacją służb z nieokreślonych powodów i bez uprzedniej zgody sądowej

 

7. Przepisy nowej ustawy stoją w sprzeczności z międzynarodowymi i regionalnymi zobowiązaniami Polski dotyczącymi praw człowieka.

 

8. Nowe prawo stanowi rażące naruszenie prawa do prywatności i wolności słowa. Każdy może stać się podmiotem kontroli, bez uprzedniej zgody sądu.

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Więcej o: