Solidarna Polska

Solidarna Polska – partia polityczna zaoona przez byych dziaaczy Prawa i Sprawiedliwoci 24 marca 2012 r. Miaa swoj reprezentacj w Sejmie VII i VIII kadencji. Jej liderem by Zbigniew Ziobro. Partia miaa swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim (do 2014 r.).

Wybory w 2015 r.

Po wygranych przez PiS wyborach parlamentarnych w 2015 r. Solidarna Polska, wraz z Polsk Razem oraz Prawem i Sprawiedliwoci wsptworzy rzd, na czele ktrego stoi Beata Szydo. W marcu 2016 r. prezes Solidarnej Polski i minister sprawiedliwoci, Zbigniew Ziobro, zosta prokuratorem generalnym – stao si tak na mocy zmiany ustawy niedopuszczajcej do czenia stanowisk.

Program partii

W programie partii mona znale zapisy o idei sprawiedliwoci spoecznej. Solidarna Polska propaguje kompleksowe programy prorodzinne. Partia opowiada si za systemem prezydenckim oraz mieszan ordynacj wyborcz. Czonkowie Solidarnej Polski popieraj likwidacj Senatu oraz powoanie tzw. Sdu Odpowiedzialnoci Pastwowej. Program partii przewiduje powszechne wybory na Prokuratora Generalnego, starostw powiatw oraz marszakw wojewdztw.

Czonkowie

Prezesem partii zosta Zbigniew Ziobro, wiceprezesem Beata Kempa, skarbnikiem Jacek Wosowicz. Pozostali czonkowie to m.in. Andrzej Romanek (Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny), Tadeusz Woniak (Penomocnik ds. struktur), Tadeusz Cymaski, Jan Ziobro, Jzef Rojek, Andrzej Dera, Piotr Uruski, Micha Wjcik, Patryk Jaki.

W 2016 r. z partii wystpi pose Arkadiusz Mularczyk – powrci on do szeregw Prawa i Sprawiedliwoci.

Solidarna Polska