Solidarna Polska

Solidarna Polska – partia polityczna założona przez byłych działaczy Prawa i Sprawiedliwości 24 marca 2012 r. Miała swoją reprezentację w Sejmie VII i VIII kadencji. Jej liderem był Zbigniew Ziobro. Partia miała swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim (do 2014 r.).

Wybory w 2015 r.

Po wygranych przez PiS wyborach parlamentarnych w 2015 r. Solidarna Polska, wraz z Polską Razem oraz Prawem i Sprawiedliwością współtworzy rząd, na czele którego stoi Beata Szydło. W marcu 2016 r. prezes Solidarnej Polski i minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, został prokuratorem generalnym – stało się tak na mocy zmiany ustawy niedopuszczającej do łączenia stanowisk.

Program partii

W programie partii można znaleźć zapisy o idei sprawiedliwości społecznej. Solidarna Polska propaguje kompleksowe programy prorodzinne. Partia opowiada się za systemem prezydenckim oraz mieszaną ordynacją wyborczą. Członkowie Solidarnej Polski popierają likwidację Senatu oraz powołanie tzw. Sądu Odpowiedzialności Państwowej. Program partii przewiduje powszechne wybory na Prokuratora Generalnego, starostów powiatów oraz marszałków województw.

Członkowie

Prezesem partii został Zbigniew Ziobro, wiceprezesem Beata Kempa, skarbnikiem Jacek Włosowicz. Pozostali członkowie to m.in. Andrzej Romanek (Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny), Tadeusz Woźniak (Pełnomocnik ds. struktur), Tadeusz Cymański, Jan Ziobro, Józef Rojek, Andrzej Dera, Piotr Uruski, Michał Wójcik, Patryk Jaki.

W 2016 r. z partii wystąpił poseł Arkadiusz Mularczyk – powrócił on do szeregów Prawa i Sprawiedliwości.

Solidarna Polska

Więcej o:

Solidarna Polska