Grzegorz Schetyna

Grzegorz Schetyna

Grzegorz Schetyna urodził się 18 lutego 1963 roku w Opolu. Jest absolwentem historii na Wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, choć wcześniej rozpoczął studia prawnicze. Jako student pełnił funkcję przewodniczącego Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz kierował wrocławskim Międzyuczelnianym Komitetem Strajkowym NZS. Z żoną Kaliną ma córkę Natalię.

Po studiach historycznych przez rok był dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, a w latach 1991 – 1992 pełnił urząd wicewojewody wrocławskiego. Po raz pierwszy został posłem w 1997 roku. W latach 1992 – 1994 pełnił funkcję sekretarza generalnego Kongresu Liberalno – Demokratycznego. W 1994 roku przystąpił do Unii Wolności. W szeregi Platformy Obywatelskiej wstąpił w 2001 roku. W 2007 roku został ministrem spraw wewnętrznych i administracji. W tym samym roku objął stanowisko wicepremiera w rządzie Donalda Tuska. Dwa lata później podał się do dymisji, a dwa dni po tym mianowano go na szefa klubu parlamentarnego PO. W 2010 roku został marszałkiem Sejmu w miejscu Bronisława Komorowskiego, którego wybrano na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Grzegorz Schetyna pełnił ten urząd do końca kadencji, czyli do listopada 2011 roku. W tym samym miesiącu powołano go na przewodniczącego sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

W 2014 roku Grzegorz Schetyna został ministrem spraw zagranicznych w rządzie Ewy Kopacz. Rok później w wyborach parlamentarnych kandydował z powodzeniem z pierwszego miejsca na liście PO w okręgu kieleckim. Urząd ministra sprawował do 2015 roku. Wówczas ponownie został przewodniczącym sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Wybrano go na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Po rezygnacji Borysa Budki i Tomasza Siemoniaka był jedynym kandydatem w wyborach wewnątrzpartyjnych. W 2016 roku PO utworzyła drugi w swojej historii gabinet cieni. Wówczas jego szefem został Grzegorz Schetyna. W 2017 roku kandydował na premiera z ramienia PO, w związku z konstruktywnym wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. Jednak sejm odrzucił ten wniosek.

Pozostali:

Henryk Kowalczyk - Iwona Arent - Izabela Kloc - Jacek Protasiewicz - Jacek Sasin

Grzegorz Schetyna

Więcej o:

Grzegorz Schetyna