Andrzej Zoll

Andrzej Zoll to prawnik i sędzia urodzony 27 maja 1942 roku w Sieniawie. Pełnił funkcje prezesa Trybunału Konstytucyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich oraz był przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej. Jest absolwentem warszawskiego VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Andrzej Zoll to także profesor zwyczajny na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Andrzej Zoll w 1989 roku uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu jako ekspert prawny. W tym samym roku wybrany został na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a dwa lata później już jako sędzia TK został przewodniczącym PKW podczas ówczesnych wyborów prezydenckich. W 1993 roku wybrany został na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Stanowisko to pełnił do 1997 roku. Od 1998 do 2000 roku profesor Zoll był przewodniczącym Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2000–2006 pełnił funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Na swoim koncie ma około 150 prac naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa karnego oraz filozofii prawa.

Profesor Zoll jest jednym z autorów polskiego kodeksu karnego opracowanego w 1997 roku. Wykłada w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu. Dziadek i pradziadek Andrzeja Zolla również byli prawnikami. Jego syn Fryderyk Andrzej Zoll także poszedł w ich ślady i jest profesorem nauk prawnych. Andrzej Zoll napisał książkę o historii rodu Zollów Zollowie. Opowieść rodzinna, za którą otrzymał nagrodę Krakowska Książka Miesiąca. Profesor Zoll ma liczne ordery i odznaczenia. Wśród nich są m.in. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski przyznany mu w 2011 roku, Krzyż Komandorski Orderu Wielkiego Księcia Gedymina Republiki Litewskiej otrzymany w 1997 roku, czy Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Jest także doktorem honoris causa uniwersytetów w Wilnie i Moguncji oraz wrocławskiej Akademii Medycznej.

Andrzej Zoll

Więcej o:

Andrzej Zoll