Zoll: Klauzula sumienia? Niekonstytucyjna. Pigułka dzień po? Niedopuszczalna

"Przepis zawierający klauzulę sumienia ogranicza wolność pracownika ochrony zdrowia, ogranicza prawo do postępowania zgodnie z własnym sumieniem" - mówił prof. Andrzej Zoll podczas konferencji w Krakowie. Stwierdził też, że antykoncepcja awaryjna powinna być "niedopuszczalna".

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasProf. Andrzej Zoll na konferencji "Polska, Europa: O miejsce dla klauzuli sumienia" w Krakowie wygłosił referat o klauzulach w Polsce.

Zoll o klauzuli sumienia

W polskim prawie zapisy o klauzuli sumienia występują w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (art. 39) oraz w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej (art. 12). - Klauzula sumienia i zapisy z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ograniczają prawo podstawowe człowieka, jakim jest wolność sumienia - mówił prof. Zoll.

- Ograniczenie prawa podstawowego powinno być bardzo precyzyjne, a tam nie mamy tej precyzji. Jeśli ustawa mówi, że klauzula sumienia jest wyłączona, jeżeli są "inne wypadki" wymagające niezwłocznego działania, to jest to nieokreślone precyzyjnie - te "inne wypadki" mogą być bardzo różnorodne. Z tego powodu z tej niedookreśloności ograniczenia klauzuli sumienia wynika moim zdaniem niekonstytucyjność tego przepisu - wyjaśniał prawnik.

Prof. Zoll przypomniał, że Naczelna Rada Lekarska zaskarżyła ten przepis do Trybunału Konstytucyjnego i pewnie niebawem sędziowie na ten temat się wypowiedzą.

"Lekarz jest zmuszany do współdziałania"

Prawnik wskazał jeszcze jeden problem wynikający z zapisu o klauzuli sumienia w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Lekarz powołujący się na klauzulę sumienia ma obowiązek wskazania lekarza albo placówki medycznej, w której może być przeprowadzony zabieg sprzeczny z sumieniem lekarza, który odmawia jego wykonania.

- Lekarz jest zmuszany do współdziałania w czynie, który zgodnie ze swoim sumieniem uznaje za niegodziwy. Uważam, że przepis ten, jako niezgodny z konstytucją, powinien ulec zmianie - mówił prof. Zoll.

Zdaniem prawnika lekarz nie może - powołując się na klauzulę sumienia - odmówić ciężarnej kobiecie informacji o stanie zdrowia jej samej, jak i nienarodzonego dziecka, a także wystawienia stosownego zaświadczenia. - Lekarz ma prawo do stwierdzenia, że stan zdrowia dopuszcza przerwanie ciąży. To kobieta będzie podejmować dalsze decyzje, nie mogą one obciążać sumienia lekarza - mówił prof. Zoll.

"Te środki powinny być niedopuszczalne"

Profesor podkreślił, że problem nie ogranicza się wyłącznie do kwestii związanych z przypadkami legalnie przeprowadzonej aborcji. Konflikt sumienia występuje także m.in. w przypadku stosowania pozaustrojowego zapłodnienia, postępowań medycznych prowadzących do zmiany płci czy wystawiania recept na środki antykoncepcyjne i wczesnoporonne. Dopuszczenie do legalnej sprzedaży tych ostatnich zdaniem prof. Zolla jest ominięciem ustawy chroniącej płód z 1993 roku. - Te środki powinny być niedopuszczalne - mówił były prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Więcej o: