Poczta Polska

Poczta Polska

Poczta Polska jest spółką Skarbu Państwa, która zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług pocztowych, tj. listami i paczkami, ale pełni również inne funkcje. Należą do nich: świadczenie usług bankowo - ubezpieczeniowych (przez spółki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej - należą do nich Bank Pocztowy oraz Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych). Poczta Polska zajmuje się również usługami logistycznymi.

Pozostałe funkcje Poczty Polskiej

Poczta Polska idzie z postępem czasu, dostosowując swoje usługi do potrzeb nowoczesnego, cyfrowego społeczeństwa, uruchamiając nowe funkcje. Należą do nich na przykład neoznaczek, neokartka czy neolist - usługi są realizowane za pośrednictwem platformy internetowej Envelo. Od roku 2009 Poczta Polska stała się jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa i przyjęła nazwę Poczta Polska SA. Zarówno założycielem, jak i jedynym akcjonariuszem tej spółki jest Skarb Państwa. Reprezentowany jest on przez właściwego ministra do spraw łączności. Odpowiednio byli i są to:
2009 - 2011 r - Minister Infrastruktury
2001 - 2015 r - Minister Administracji i Cyfryzacji
od 2015 r - Minister Infrastruktury i Budownictwa.
Do zadań Poczty Polskiej należy również pełnienie funkcji operatora zobowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych, świadczonych w sposób jednolity i w niewygórowanych cenach. Obowiązkiem Poczty jest przyjmowanie sortowanie, przemieszczanie oraz dostarczanie przesyłek określonych w regulaminie Poczty przez 5 dni w tygodniu, na terenie całego kraju.

Poczta Polska