Poczta Polska

Poczta Polska

Poczta Polska jest spk Skarbu Pastwa, ktra zajmuje si przede wszystkim wiadczeniem usug pocztowych, tj. listami i paczkami, ale peni rwnie inne funkcje. Nale do nich: wiadczenie usug bankowo - ubezpieczeniowych (przez spki z Grupy Kapitaowej Poczty Polskiej - nale do nich Bank Pocztowy oraz Pocztowe Towarzystwo Ubezpiecze Wzajemnych). Poczta Polska zajmuje si rwnie usugami logistycznymi.

Pozostae funkcje Poczty Polskiej

Poczta Polska idzie z postpem czasu, dostosowujc swoje usugi do potrzeb nowoczesnego, cyfrowego spoeczestwa, uruchamiajc nowe funkcje. Nale do nich na przykad neoznaczek, neokartka czy neolist - usugi s realizowane za porednictwem platformy internetowej Envelo. Od roku 2009 Poczta Polska staa si jednoosobow spk akcyjn Skarbu Pastwa i przyja nazw Poczta Polska SA. Zarwno zaoycielem, jak i jedynym akcjonariuszem tej spki jest Skarb Pastwa. Reprezentowany jest on przez waciwego ministra do spraw cznoci. Odpowiednio byli i s to:
2009 - 2011 r - Minister Infrastruktury
2001 - 2015 r - Minister Administracji i Cyfryzacji
od 2015 r - Minister Infrastruktury i Budownictwa.
Do zada Poczty Polskiej naley rwnie penienie funkcji operatora zobowizanego do wiadczenia powszechnych usug pocztowych, wiadczonych w sposb jednolity i w niewygrowanych cenach. Obowizkiem Poczty jest przyjmowanie sortowanie, przemieszczanie oraz dostarczanie przesyek okrelonych w regulaminie Poczty przez 5 dni w tygodniu, na terenie caego kraju.

Poczta Polska