Abonament RTV w 2023 roku. Będzie drożej, będą kontrole, będą też kary

W 2023 zmienił się cennik opłat za abonament RTV. Wzrosły również kary, które od tego roku będą jeszcze dotkliwsze. Niektórzy dłużnicy mogą zapłacić nawet 30-krotność swojego długu. Dla kogo opłacanie abonamentu radiowo telewizyjnego jest obowiązkowe i czy mamy obowiązek wpuścić kontrolerów do domu?

Zgodnie z ustawą z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych każda osoba, która nabyła odbiornik radiowy lub telewizyjny, ma obowiązek dokonania rejestracji urządzenia w ciągu 14 dni. Po zarejestrowaniu odbiornika ma również obowiązek opłacania abonamentu. Dotyczy to zarówno osób prywatnych i odbiorników w gospodarstwach domowych, jak i osób zarządzających firmą. Aby sprawdzić, czy odbiorcy wywiązują się ze swoich obowiązków, pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej przeprowadzają specjalne kontrole. Kary w przypadku uchylania się od obowiązku mogą być bardzo dotkliwe.

Zobacz wideo DVB-T2 coraz bliżej. Co oznacza dla nas nowy standard telewizji i kogo czeka wymiana telewizora? [TOPtech]

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Abonament RTV w 2023 roku. Co musisz wiedzieć o kontroli

Za przeprowadzanie kontroli odpowiadają pracownicy Poczty Polskiej S.A., a konkretniej Centrum Obsługi Finansowej. Kontrolerzy sprawdzają, czy posiadacze odbiorników wywiązują się ze swoich obowiązków. Aby jednak pracownicy poczty mogli przystąpić do swoich procedur, osoba podlegająca inspekcji musi:

  1. posiadać odbiornik,
  2. odbiornik ten powinien być urządzeniem technicznym dostosowanym do odbioru programu,
  3. stan odbiornika ma mu umożliwiać natychmiastowy odbiór programu.

Pozostaje jeszcze pytanie, czy osoba posiadająca odbiornik ma obowiązek wpuścić kontrolera do swojego domu? Prawnicy wypowiadający się dla portalu Wirtualnemedia.pl informują, że za niewpuszczenie takiego pracownika nie grożą żadne konsekwencje prawne. Co więcej, nie ma żadnych przepisów, które regulowałyby tę kwestię.

Abonament RTV w 2023 roku. Jaki mandat za niepłacenie?

KRRiT ogłosiło nowe stawki opłat abonamentowych, które od początku 2023 roku wynoszą:

  • 8,70 zł za odbiornik radiowy (za jeden miesiąc) - w 2022 roku opłata wynosiła 7,50 zł;
  • 27,30 zł za telewizor lub telewizor i radioodbiornik (za jeden miesiąc) - w 2022 roku opłata wynosiła 24,50 zł.

Osoby, które do 25 stycznia 2023 zdecydują się opłacić abonament z góry za cały rok, mogą liczyć na zniżkę w wysokości 10 proc. Jeżeli jednak w swoim gospodarstwie domowym, czy firmie posiadają niezarejestrowany odbiornik lub odbiornik ten jest nieopłacony, wówczas mogą dostać mandat w wysokości nawet 30-krotności miesięcznej opłaty. W 2023 roku będzie to więc 261 zł w przypadku odbiornika radiowego lub 819 zł, jeżeli abonament dotyczy telewizora.

Kto jest zwolniony z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego?

Z opłacania abonamentu RTV jest zwolnionych kilka milionów Polaków. Są to między innymi osoby powyżej 75. roku życia, obywatele, u których stwierdzono znaczny stopień niepełnosprawności, osoby całkowicie niezdolne do pracy lub te, posiadające pierwszą grupę inwalidzką. Oprócz tych grup opłaty nie obowiązują także inwalidów wojennych, wojskowych, osób represjonowanych w czasie PRL oraz osób, których świadczenie emerytalne nie przekracza połowy przeciętnej pensji.

Więcej o: