Beata Kempa

Beata Kempa

Beata Kempa urodzia si 11 lutego 1966 roku w Sycowie na Dolnym lsku. Jej panieskie nazwisko to Ponka. Jej ojciec – Walenty Ponka by czonkiem PZPR i dyrektorem Sycowskich Zakadw Przemysu Terenowego oraz kierownikiem Wojewdzkiej Spdzielni Transportu Wiejskiego. Jest zamna, ma dwoje dzieci – syna Cezarego i crk Nin.

Jest absolwentk administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocawskiego. Przez kilkanacie lat bya kuratorem zawodowym dla dorosych. Penia take funkcj radnej rady miasta i gminy Sycw w latach 1998 – 2005. W roku 2002 bezskutecznie kandydowaa w wyborach na burmistrza Sycowa. W 2004 roku pierwszy raz kandydowaa w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nie udao jej si obj funkcji posa. Uzyskaa wwczas 5685 gosw.

Po raz pierwszy mandat poselski uzyskaa w 2005 roku. Startowaa wwczas z listy Prawa i Sprawiedliwoci w okrgu wrocawskim. W latach 2006 – 2007 bya sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci. W 2007 roku ponownie zostaa wybrana posem na Sejm. W 2009 roku wystartowaa w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jednak nie udao jej si uzyska mandatu. Tym razem otrzymaa 53 027 gosw. W tym samym roku mianowano j czonkiem sejmowej komisji ledczej ds. zbadania nielegalnych naciskw na ksztat ustawy o grach i zakadach wzajemnych.

W 2011 roku Beata Kempa zostaa penomocnikiem okrgowym Prawa i Sprawiedliwoci w Kielcach. W wyborach do sejmu w 2011 roku ponownie uzyskaa mandat poselski, startujc z pierwszego miejsca na licie PiS w okrgu kieleckim. Przystpia do klubu parlamentarnego Solidarna Polska z zamiarem pozostania w PiS. Jednak niedugo po tym wykluczono j z partii. Otrzymaa wwczas funkcj wiceprzewodniczcej klubu Solidarna Polska. Na kongresie zaoycielskim partii Solidarna Polska w 2012 roku mianowano j wiceprezesem. Beata Kempa ponownie startowaa w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Wwczas otwieraa list Solidarnej Polski w okrgu dolnolsko – opolskim, ale ugrupowaniu nie udao si zdoby mandatw. Niedugo potem powsta nowy klub parlamentarny – Sprawiedliwa Polska, ktrego Beata Kempa zostaa wiceprzewodniczc. W marcu 2015 roku zmieni on nazw na Zjednoczona Prawica.

W 2015 roku ponownie ubiegaa si o poselsk reelekcj. Kandydowaa wwczas z listy PiS w okrgu wrocawskim i zdobya mandat poselski, otrzymujc 29 877 gosw. W tym samym roku zostaa ministrem bez teki w rzdzie Beaty Szydo oraz szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrw.

Pozostali:

Beata Mateusiak Pielucha - Beata Mazurek - Beata Szydo - Bernadeta Krynicka - Bogdan Borusewicz

Beata Kempa