Rasizm

Rasizm jest poglądem, opierającym się na założeniu nierówności ras, co prowadzi do głoszenia wyższości jednych ras nad innymi. Zależnie od okoliczności historycznych, kulturowych i geograficznych, konflikty pomiędzy poszczególnymi rasami przybierały różną postać.

Rasista – kto to
Rasista to osoba, która uważa, iż prezentowana przez niego rasa jest wyższa w stosunku do innych, w związku z czym może ona dominować. Podstawą tego przekonania jest fakt, iż różnice fizyczne, wynikające z cech poszczególnych ras, niosą ze sobą także różnice osobowościowe, a zwłaszcza intelektualne. W tym przypadku rasista uznaje wyższość własnej grupy nad innymi, poddając je szykanom. Rasizm nie jest jednolity. Jego zróżnicowanie wynika z kontekstu historyczno–kulturowego.

Rasizm– niechlubny okres II Wojny Światowej
W okresie II Wojny Światowej rasizm zyskał nowy wymiar w działaniach nazistów, dokonujących eksterminacji ludności (zwłaszcza żydowskiej), która nie pasowała do aryjskiej wizji człowieka. Jest to jeden z najjaskrawszych (obok wielowiekowego niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych) przykładów oparcia ideologii rasizmu o pseudonaukowe badania oraz teorie oparte na kontraście kulturowo–wyznaniowym.

Obecnie występują pojedyncze zdarzenia, mające charakter rasistowski. Ich nagłośnienie przez media powoduje, iż temat segregacji rasowej oraz dominacji nad ludźmi o odmiennych cechach fizycznych, stale pozostaje żywy w debacie publicznej.

Nie dla rasizmu
Rasizm szczególnie mocno widoczny jest w środowisku sportowym. Kibice piłki nożnej, opierający swój światopogląd na nacjonalistycznych i ksenofobicznych ideach, dokonują aktów terroru i zniesławienia w stosunku do zawodników bądź kibiców, będących reprezentantami odmiennych ras. Przeciwdziałać miał temu spot reklamowy, stworzony przez UEFA, w którym czołowi światowi piłkarze oraz trenerzy głoszą hasło: No To Racism (Nie dla rasizmu), sprzeciwiając się jego idei.

rasizm

Więcej o:

rasizm