Poczta Polska

Poczta Polska

Poczta Polska jest spółką Skarbu Państwa, która zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług pocztowych, tj. listami i paczkami, ale pełni również inne funkcje. Należą do nich: świadczenie usług bankowo - ubezpieczeniowych (przez spółki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej - należą do nich Bank Pocztowy oraz Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych). Poczta Polska zajmuje się również usługami logistycznymi.

Pozostałe funkcje Poczty Polskiej

Poczta Polska idzie z postępem czasu, dostosowując swoje usługi do potrzeb nowoczesnego, cyfrowego społeczeństwa, uruchamiając nowe funkcje. Należą do nich na przykład neoznaczek, neokartka czy neolist - usługi są realizowane za pośrednictwem platformy internetowej Envelo. Od roku 2009 Poczta Polska stała się jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa i przyjęła nazwę Poczta Polska SA. Zarówno założycielem, jak i jedynym akcjonariuszem tej spółki jest Skarb Państwa. Reprezentowany jest on przez właściwego ministra do spraw łączności. Odpowiednio byli i są to:
2009 - 2011 r - Minister Infrastruktury
2001 - 2015 r - Minister Administracji i Cyfryzacji
od 2015 r - Minister Infrastruktury i Budownictwa.
Do zadań Poczty Polskiej należy również pełnienie funkcji operatora zobowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych, świadczonych w sposób jednolity i w niewygórowanych cenach. Obowiązkiem Poczty jest przyjmowanie sortowanie, przemieszczanie oraz dostarczanie przesyłek określonych w regulaminie Poczty przez 5 dni w tygodniu, na terenie całego kraju.

Poczta Polska

Więcej o:

Poczta Polska

 • UOKiK sprawdza Pocztę Polską

  Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet. Konrad Gruner z biura prasowego Urzędu powiedział, że UOKiK wszczął postępowanie w sprawie naruszenia interesów konsumentów, po skargach od klientów poczty. Jeżeli okaże się, że Poczta Polska nie dotrzymuje terminów

 • Poczta Polska na sprzedaż?

  powstaną po zakończeniu jej audytu zleconego przez Ministerstwo Infrastruktury. Wyniki tego badania mają być znane jeszcze w styczniu. Potem rządowe propozycje trafią do sejmowej komisji infrastruktury. Już dziś wiadomo, że rząd chce, by część udziałów w Poczcie Polskiej trafiła na giełdę.

 • Poczta Polska grozi plajtą

  firmy pocztowe mogą mieć monopol na przesyłki o wadze do 100 g. To ważne dla Poczty, bo dostarczanie listów i małych przesyłek zapewnia jej około połowy przychodów, a ponadto Poczta ma z tej działalności największe marże. Dostosowując się do przepisów UE, od 2006 r. Poczta Polska straci jednak monopol

 • Poczta Polska strajkuje

  Janusz Szabowski z "Solidarności" pocztowców powiedział, że strajk będzie polegał na całkowitym powstrzymaniu się od wykonywania obowiązków. Jednocześnie związkowcy zadeklarowali, że zakończą protest, gdy tylko uda się podpisać porozumienie. Władze Poczty Polskiej do strajku przygotowały

 • Poczta Polska pod lupą Brukseli

  Komisja Europejska ogłosiła w środę rozpoczęcie dochodzenia w sprawie pomocy publicznej dla Poczty Polskiej. Postępowanie wyjaśniające dotyczy dwóch elementów pakietu pomocowego dla poczty: rekompensaty za świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz wsparcia budowy czterech pocztowych

 • Poczta Polska: zmiany w kierownictwie

  Andrzej Polakowski był dotyczas zastepcą dyrektora generalnego Poczty Polskiej. Ma 54 lata, jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej i WSZiM im. L. Koźmińskiego. Ukończył też studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej, w SGH oraz studia MBA w WSZiM. W latach 1998-2002 był dyrektorem

 • Poczcie Polskiej znów grożą strajki

  kierownictwem Poczty Polskiej. "Gazeta Prawna" pisze, że firmie potrzebna jest restrukturyzacja. Jeśli do niej nie dojdzie Pocztę Polską czeka trudna walka o przetrwanie na rynku. Więcej na temat wyzwań stojących przed Pocztą Polską - w "Gazecie Prawnej".

 • Dyrektor Poczty Polskiej podał się do dymisji

  Rezygnacje złożył także wicedyrektor Łukasz Żelewski. Rzecznik Poczty Polskiej Radosław Kazimierski poinformował, że dalsze sprawy personalne leżą już bezpośrednio w kompetencjach ministerstwa transportu. Jednocześnie na zastępcę dyrektora generalnego pozytywnie zaopiniowany został Konrad Mirowski