Poczta Polska

Poczta Polska

Poczta Polska jest spółką Skarbu Państwa, która zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług pocztowych, tj. listami i paczkami, ale pełni również inne funkcje. Należą do nich: świadczenie usług bankowo - ubezpieczeniowych (przez spółki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej - należą do nich Bank Pocztowy oraz Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych). Poczta Polska zajmuje się również usługami logistycznymi.

Pozostałe funkcje Poczty Polskiej

Poczta Polska idzie z postępem czasu, dostosowując swoje usługi do potrzeb nowoczesnego, cyfrowego społeczeństwa, uruchamiając nowe funkcje. Należą do nich na przykład neoznaczek, neokartka czy neolist - usługi są realizowane za pośrednictwem platformy internetowej Envelo. Od roku 2009 Poczta Polska stała się jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa i przyjęła nazwę Poczta Polska SA. Zarówno założycielem, jak i jedynym akcjonariuszem tej spółki jest Skarb Państwa. Reprezentowany jest on przez właściwego ministra do spraw łączności. Odpowiednio byli i są to:
2009 - 2011 r - Minister Infrastruktury
2001 - 2015 r - Minister Administracji i Cyfryzacji
od 2015 r - Minister Infrastruktury i Budownictwa.
Do zadań Poczty Polskiej należy również pełnienie funkcji operatora zobowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych, świadczonych w sposób jednolity i w niewygórowanych cenach. Obowiązkiem Poczty jest przyjmowanie sortowanie, przemieszczanie oraz dostarczanie przesyłek określonych w regulaminie Poczty przez 5 dni w tygodniu, na terenie całego kraju.

Poczta Polska

Więcej o:

Poczta Polska

 • UOKiK sprawdza Pocztę Polską

  , że Poczta Polska nie dotrzymuje terminów dostarczania przesyłek - wówczas UOKiK może na nią nałożyć karę finansową w wysokości do 10 procent ubiegłorocznych przychodów spółki. Rzecznik Poczty Polskiej Zbigniew Baranowski nie jest przekonany czy UOKiK jest właściwym organem

 • Poczta Polska na sprzedaż?

  . Szczegółowe plany przekształcenia Poczty powstaną po zakończeniu jej audytu zleconego przez Ministerstwo Infrastruktury. Wyniki tego badania mają być znane jeszcze w styczniu. Potem rządowe propozycje trafią do sejmowej komisji infrastruktury. Już dziś wiadomo, że rząd chce, by część udziałów w Poczcie

 • Poczta Polska grozi plajtą

  Na posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury przedstawiciele Poczty Polskiej prezentowali we wtorek założenia strategii rozwoju tego przedsiębiorstwa. W strategii kluczową rolę odgrywa termin 2006 r. Obecnie Poczta ma monopol na dostarczanie przesyłek o wadze do 350 g

 • Poczta Polska strajkuje

  . Władze Poczty Polskiej do strajku przygotowały się między innymi poprzez powołanie sztabu kryzysowego, który na bieżąco będzie rozwiązywał pojawiające się problemy. Rzecznik Poczty Zbigniew Baranowski przyznał, że w miejscach, gdzie będzie brakowało rąk do pracy, o pomoc mogą zostać poproszeni również

 • Poczta Polska pod lupą Brukseli

  Komisja Europejska ogłosiła w środę rozpoczęcie dochodzenia w sprawie pomocy publicznej dla Poczty Polskiej. Postępowanie wyjaśniające dotyczy dwóch elementów pakietu pomocowego dla poczty: rekompensaty za świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz wsparcia budowy czterech

 • Poczta Polska: zmiany w kierownictwie

  Andrzej Polakowski był dotyczas zastepcą dyrektora generalnego Poczty Polskiej. Ma 54 lata, jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej i WSZiM im. L. Koźmińskiego. Ukończył też studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej, w SGH oraz studia MBA w WSZiM

 • Poczcie Polskiej znów grożą strajki

  pracowników to nie jedyne wyzwanie jakie stoi przed kierownictwem Poczty Polskiej. "Gazeta Prawna" pisze, że firmie potrzebna jest restrukturyzacja. Jeśli do niej nie dojdzie Pocztę Polską czeka trudna walka o przetrwanie na rynku. Więcej na temat wyzwań stojących przed

 • Wniosek 500 plus do złożenia w punktach Poczty Polskiej. Jak to zrobić?

  placówkach ZUS wypełnić wniosek o świadczenia pomogą również sami pracownicy ZUS - przekazała Polskiej Agencji Prasowej prezeska ZUS, prof. Gertruda Uścińska. ZUS zawarł także listy intencyjne o współpracy z Pocztą Polską oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Prezeska ZUS