Joanna Schmidt

Joanna Schmidt

Posłanka Nowoczesnej, Joanna Schmidt, jest jedną z nowych postaci na polskiej scenie politycznej, które pojawiły się wraz z wyborami parlamentarnymi 2015 roku. Ekonomistka, menedżer, przedsiębiorca i działaczka społeczna, jest obecnie rozwiedziona, ma troje dzieci.

Urodziła się w 1978 roku w Głogowie. Ukończyła zarządzanie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ze specjalnością handel międzynarodowy, a następnie studia podyplomowe w Akademii Trenera działającej przy Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych. Działalność zawodową związała głównie z biznesem, pracując między innymi jako dyrektor eksportu w przedsiębiorstwie z branży wykończenia wnętrz, organizatorka szkoleń biznesowych i trener biznesu. W latach 2001-2007 zdobywała doświadczenie jako menedżer odpowiadający za rozwój firmy na rynkach 26 krajów europejskich, następnie jako przedsiębiorca w branży start-upów edukacyjnych.

Związana z rynkiem edukacyjnym od 2008 roku, pełniła także, do wyborów w 2015 roku, funkcję Kanclerza jednej z najstarszych uczelni niepublicznych w Wielkopolsce, Collegium Da Vinci, dawniej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. W ramach pełnionej funkcji odpowiadała za rozwój uczelni, współpracę międzynarodową oraz zarządzanie kadrą i personelem. Była także członkinią zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, działaczką Fundacji Liderek Biznesu oraz Wielkopolskiego Związku Pracodawców.

Przed wyborami parlamentarnymi 2015 roku była jedną z liderek i organizatorek nowego ugrupowania politycznego, Nowoczesnej, założonej przez ekonomistę Ryszarda Petru, partii o charakterze liberalnym. Z ramienia tej partii, z pierwszego miejsca na liście w okręgu poznańskim, kandydowała do Sejmu VIII Kadencji. Osiągnięty przez nią wynik okazał się zaskakująco dobry, zdobyła bowiem ponad 30 tysięcy głosów, zapewniając tym rezultatem macierzystej partii aż dwa mandaty (drugi zdobył Marek Ruciński) w izbie niższej parlamentu.

Od marca 2016 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącej partii. W sejmie zasiada w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, jak również w kilku zespołach parlamentarnych, między innymi w Parlamentarnej Grupie Kobiet, jako przewodnicząca w Zespole do spraw równości i sprawiedliwości społecznej, w Zespole ds. programu "Aktywna Rodzina" oraz Zespole ds. przyszłości Unii Europejskiej. Jest aktywną posłanką i mimo zawirowań natury osobistej, które na początku 2017 roku ekscytowały media, jej polityczna kariera zdaje się dobrze rozwijać.

Pozostali:

Jolanta Szczypińska - Kamila Gasiuk Pihowicz - Katarzyna Lubnauer - Kinga Gajewska Płochocka - Konstanty Radziwiłł

Joanna Schmidt

Więcej o:

Joanna Schmidt