Krzysztof Kwiatkowski

Krzysztof Kwiatkowski - urodzony w Zgierzu polski polityk, przez lata związany z Platformą Obywatelską. W swojej politycznej karierze zasiadał między innymi w senatorskiej ławie, czy na stanowisku ministra sprawiedliwości.

Życie prywatne

Urodził się 14.05.1971 w Zgierzu, gdzie najpierw ukończył szkołę podstawową, a następnie liceum ogólnokształcące. Po maturze rozpoczął studia na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Prawa i Administracji. Przerwane w wyniku złego stanu zdrowia, ukończył na Uniwersytecie Warszawskim.

Lokalny działacz

Krzysztof Kwiatkowski przez lata był działaczem lokalnym. Swoją karierę polityczną rozpoczął jako radny Rady Miasta Zgierz, którym był w latach 1994-1998. W kolejnych latach (1998-2002) pełnił funkcję radnego Rady Powiatu Zgierskiego, będąc jednocześnie zatrudnionym w kancelarii Rady Ministrów, gdzie pełnił funkcję doradcy i osobistego sekretarza Jerzego Buzka- ówczesnego premiera. W roku 2002 wybrany został wiceprzewodniczącym Zgierza, którym był do roku 2006, gdy objął funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Przynależność polityczna

Początkowo Krzysztof Kwiatkowski działał w AWS, a następnie w Porozumieniu Centrum i Ruchu Społecznym AWS. Ostatecznie został członkiem Platformy Obywatelskiej, w której był od 2004 do 2013 roku. Z ramienia tej partii w 2007 roku został wybrany do Senatu, a następnie powołany na urząd ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Odejście z PO

Pożegnanie z Platformą Obywatelską nastąpiło w lipcu 2013 roku i było konsekwencją wybrania Kwiatkowskiego na Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Krzysztof Kwiatkowski

Więcej o:

Krzysztof Kwiatkowski