GUS

Główny Urząd Statystyczny powstał w 1918 roku w Warszawie z inicjatywy socjologa i ekonomisty Ludwika Krzywickiego. Obecnie siedziba GUS mieści się w Warszawie przy al. Niepodległości 208. GUS zajmuje się prowadzeniem badań statystycznych, tworzeniem raportów dotyczących takich dziedzin życia, jak: edukacja, rodzina, czas wolny, budżet, praca, zdrowie, gospodarka, środowisko naturalne.

Głównym zwierzchnikiem GUS jest prezes Rady Ministrów. Kierownictwo w GUS sprawuje prezes wraz z trzema wiceprezesami oraz dyrektorem generalnym. Do 2011 roku GUS-em rządziło już trzynastu prezesów: Józef Buzek, Edward Szturm de Sztrem, Stefan Szulc, Zygmunt Padowicz, Wincenty Kawalec, Stanisław Kuziński, Wiesław Sadowski, Franciszek Kubiczek, Bohdan Wyżnikiewicz, Józef Oleński, Roman Sawiński, Tadeusz Koczyński, Janusz Witkowski.

W 1918 roku GUS został powołany przez Radę Królestwa Polskiego. Zaledwie rok później stworzono ustawę, która miała określić kompetencje Głównego Urzędu Statystycznego jako polskiej organizacji administracyjnej. Od rozpoczęcia działalności do 1919 roku GUS mieścił się w Warszawie przy ul. Jasnej 10. Ze względu na niewielki metraż budynku, GUS przeniesiono do nowej kamienicy przy Al. Jerozolimskich. Tam urząd statystyczny działał aż do drugiej wojny światowej. Po wojnie wznowił działalność w nowej siedzibie przy ul. Marszałkowskiej 52. Pracę GUS utrudniał fakt, iż w trakcie wojny część dokumentów została przetransportowana do Krakowa. Między 1948 a 1951 rokiem polski architekt Romuald Gutt zaprojektował nietypowy gmach GUS, który przypominał kształtem wiatrak z trzema skrzydłami. Powstał w Warszawie przy al. Niepodległości 208.

W 1931 roku GUS po raz pierwszy przeprowadził spis ludności Polski. Kolejne takie dokumenty ze względu na zakończenie drugiej wojny światowej przeprowadzano częściej, w latach 1946 – 1978 pięć razy.

GUS realizuje swoje cele w ramach budżetu państwa.

GUS

Więcej o:

GUS