GUS: "Duży spadek przeciętnej długości życia Polaków". Jak wypadamy na tle Europy?

W 2020 r. przeciętna długość życia Polaków skróciła się co najmniej o rok, w przypadku mężczyzn o 1,5 roku, a u kobiet o 1,1 roku - wskazuje Główny Urząd Statystyczny w raporcie "Trwanie życia w 2020 roku". Według GUS-u główną przyczyną tak dużego spadku jest epidemia COVID-19.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował najnowsze dane dotyczące przeciętnego trwania życia Polaków. Raport "Trwanie życia w 2020 roku" pokazuje, że w ub.r. przeciętna długość życia w Polsce wynosiła 72,6 lat dla mężczyzn, a dla kobiet 80,7 lat. Przeciętna długość życia dla mężczyzn była po raz ostatni tak niska w 2011 r., a w przypadku kobiet w 2010 r. 

Zobacz wideo Czy Polsce grozi katastrofa demograficzna?

GUS publikuje dane o długości życia Polaków. W których województwach żyjemy najkrócej?

"Na skutek epidemii COVID-19 i związanej z nią zwiększonej liczby zgonów, trwanie życia w 2020 r., w porównaniu z 2019 r., uległo skróceniu o 1,5 roku w przypadku mężczyzn oraz o 1,1 roku w przypadku kobiet" - czytamy w raporcie. 

Posiedzenie sejmowej Komisji Kultury i Środków PrzekazuKomisja przyjęła projekt "lex TVN". Zgoda tylko na poprawkę Kukiz'15

Największy spadek w oczekiwanej długości trwania życia mężczyzn nastąpił w województwie świętokrzyskim (1,8 roku), a najmniejszy w warmińsko-mazurskim (o rok). W przypadku kobiet najwyższy spadek odnotowano w województwie łódzkim i podkarpackim (1,4 roku), najniższy w kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz zachodniopomorskim (0,6 roku). 

GUS podkreśla, że w ub.r. przeciętnie najkrócej żyli mężczyźni mieszkający w województwie łódzkim (71,1 roku), a najdłużej w województwie małopolskim i podkarpackim (odpowiednio 73,8 i 73,7 roku). Z kolei kobiety żyły najkrócej w województwie łódzkim (79,6 roku), a najdłużej w województwie podlaskim i podkarpackim (odpowiednio 81,9 oraz 81,8 roku). 

Przeciętna długość życia była większa dla osób zamieszkałych w miastach niż na wsiach. Długość życia kobiet z miast była o 0,2 roku wyższa, a u mężczyzn nawet o 0,8 roku wyższa. Różnica między kobietami a mężczyznami mieszkającymi w miastach wyniosła 7,9 roku, natomiast na wsi - 8,5 roku.  

Przeciętna długość życia w Polsce. Jak wypadamy na tle Europy?

Dane dotyczące przeciętnej długości życia Polaków w 2020 r. porównano do statystyk z innych krajów europejskich. "Pod względem oczekiwanej długości trwania życia mężczyzn Polska (74,1 roku) zajmowała dopiero 29 miejsce spośród 36 krajów uwzględnionych w danych Eurostatu, wyprzedzając Czarnogórę, Serbię, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Litwę oraz Łotwę" - czytamy w raporcie. 

"W przypadku kobiet Polska (81,9 roku) była nieco wyżej w tym zestawieniu tj. na 24 miejscu, gdyż oprócz wspomnianych krajów dodatkowo przeciętne trwanie życia było dłuższe niż w Turcji, Chorwacji, Słowacji, Albanii i Macedonii Północnej" - czytamy dalej. 

Na terenie Europy najdłuższe trwanie życia u kobiet odnotowano w Hiszpanii - 86,7 roku, a najkrótsze w Serbii i Macedonii Północnej - 78,6 roku. W przypadku mężczyzn najdłuższa długość życia występuje w Liechtensteinie - 82,6 roku, a najkrótsza na Łotwie - 70,9 roku. 

Rzecznika Praw Dziecka Mikołaj PawlakRPD apeluje do Czarnka. Chce, by w szkołach uczono o martyrologii dzieci

Więcej o: