Jacek Wilk nawoływał do bojkotu spisu powszechnego. Prezes GUS złożył wniosek o ukaranie

Prezes GUS wystąpił do rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, by wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec polityka Konfederacji Jacka Wilka. Polityk ten nawoływał do bojkotowania spisu powszechnego i sugerował, że możliwe jest uniknięcie kary za odmowę spisania się. Rzeczniczka GUS przypomniała, że w 2019 r. Wilk głosował za ustawą o spisie powszechnym.

Jak informowała w poniedziałek rzeczniczka prasowa prezesa GUS, Karolina Banaszek, prezes Głównego Urzędu Statystycznego, dr Dominik Rozkrut, złożył zawiadomienie do Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie z wnioskiem o wszczęcie dochodzenia dyscyplinarnego w związku z  wypowiedziami adwokata i polityka Konfederacji Jacka Wilka. Polityk nawoływał w mediach społecznościowych do uchylania się od obowiązku spisania się oraz napisał książkę, w której sugerował, że można uniknąć za to kary. 

Spis powszechny. Prezes GUS chce wszczęcia postępowania wobec Jacka Wilka 

Aktywność w mediach społecznościowych Wilka w związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 202 to - jak argumentuje we wniosku o ukaranie prezes GUS - nawoływanie do uchylania się od realizacji ustawowego obowiązku spisania się poprzez bojkotowanie spisu powszechnego. "W szczególności dotyczy to wystąpień publicznych, w których informował, że nie ma obowiązku wzięcia udziału w spisie oraz sugerował swoim odbiorcom, że istnieje możliwość uniknięcia przewidzianej w przepisach kary" - czytamy w komunikacie. 

"Jednocześnie informuję, że adwokat Jacek Wilk będący w 2019 r. posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej głosował za przyjęciem przez Sejm ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r." - dodała rzeczniczka GUS. 

Donald Tusk Tusk stał się orężem w walce rywalizujących w Platformie frakcji

Jacek Wilk bojkotował spis powszechny i namawiał do uchylania się od obowiązku spisania się

Poltyk Konfederacji Jacek Wilk w kwietniu bieżącego roku zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym przekonywał, że "udział w spisie powszechnym nie może być obowiązkowy i niewywiązanie się z tego obowiązku nie może podlegać karze".

"Obywateli straszy się grzywną w wysokości nawet 5 000 zł, zaś podanie nieprawdziwych informacji grozi karą do dwóch lat pozbawienia wolności. To niedopuszczalne" - pisał. Ponadto polityk zachęcał do zapisania się na szkolenie, na którym uczy, "jak legalnie uniknąć udziału w spisie powszechnym". Temat ten jest poruszany również w napisanej przez niego książce. Wpis zamieszczony na Facebooku został opatrzony grafiką z napisem "j***ć spis powszechny", a także logo "SPiS" przypominającym logo Prawa i Sprawiedliwości. 

- Przykro mi, że Główny Urząd Statyczny tak słabo zna prawo, które dotyczy obywateli - skomentował Jacek Wilk, cytowany przez Onet za PAP. Stwierdził, że w swoich wpisach w mediach społecznościowych informował, iż spis przeprowadzany w obecnej formie jest "rażąco sprzeczny z konstytucją". 

Protest przed Ministerstwem Edukacji i Nauki "Czarnek, idź precz!". Protest przed resortem edukacji

- Krótko mówiąc, informuję o tym, jakie prawa przysługują obywatelom i to jest wręcz obowiązek adwokata. Adwokatura została powołana po to, żeby stać na straży praworządności - argumentował. Podkreślał, że kara obowiązuje jedynie za odmowę udziału w spisie, co oznacza, że w przypadku braku udziału z przyczyn niezależnych od siebie, nie można ponieść odpowiedzialności. 

Spis powszechny 2021 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia bieżącego roku i potrwa aż do końca września z uwagi na epidemię koronawirusa. Najszybciej spisać się można poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej, do którego logujemy się poprzez profil zaufany, bankowość elektroniczną lub numer PESEL (dodatkowym uwierzytelnieniem jest pytanie o rodziców). 

Zdjęcie ilustracyjne Dlaczego warto wziąć udział w spisie powszechnym?

Samospisu można dokonać także przez kontakt telefoniczny ze specjalnie przystosowaną do tego infolinią. Osoby, które chcą spisać się telefonicznie, muszą zadzwonić na infolinię pod numer 22 279 99 99. Należy podać swoje dane osobowe oraz udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące: miejsca zamieszkania, statusu prawnego, poziomu wykształcenia, rodzinnych relacji, gospodarstwa domowego, aktywności ekonomicznej oraz wewnętrznych i zewnętrznych migracji. Wszystkie informacje powinny być zgodne z prawdą, za udzielenie fałszywych informacji grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. 

Więcej o: