Kinga Gajewska Płochocka

Kinga Magdalena Gajewska Płochocka – politolog, samorządowiec i polityk, posłanka.

Życie zawodowe

Kinga Gajewska Płochocka urodziła się 22 lipca 1990 roku w Warszawie. W stolicy ukończyła liceum ogólnokształcące, a następnie kontynuowała naukę na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie została doktorantką. Posiada dyplom Szkoły Liderów Politycznych, ma też na swoim koncie stypendium Wolnego Uniwersytetu Berlina. Od roku 2010 prowadzi działalność gospodarczą.

Działalność polityczna

Swoje pierwsze kroki w polityce Kinga Gajewska Płochocka stawiała już w roku 2008. Wtedy to została członkiem Platformy Obywatelskiej i szybko znalazła się tak w składzie partyjnych władz regionalnych, jak i powiatowych. Była też przewodniczącą Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” pełniąc tę funkcję najpierw w samej Warszawie, a następnie w całym województwie mazowieckim.

Szerszemu gronu publicznemu przedstawiła się w roku 2014, kiedy to bez powodzenia kandydowała do Parlamentu Europejskiego. W tym samym roku wystartowała też w wyborach samorządowych zostając radną sejmiku mazowieckiego. W 2015 roku wystartowała jako członek PO w wyborach parlamentarnych i uzyskała mandat poselski. W swojej działalności politycznej angażuje się między innymi w integrację międzypokoleniową aktywnie działając na rzecz seniorów. W Sejmie jest zaangażowana w prace Komisji Nauki, Edukacji i Młodzieży, działa też w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Życie prywatne

Wielką pasją Kingi Gajewskiej Płochockiej jest motocross, w którym odnosiła duże sukcesy na szczeblu krajowym.

Pozostali:

Konstanty Radziwiłł - Kornel Morawiecki - Kornelia Wróblewska - Krystyna Pawłowicz - Krzysztof Brejza

kinga gajewska

Więcej o:

kinga gajewska