Krystyna Pawowicz

Krystyna Pawowicz

Krystyna Pawowicz tu urodzona w 1952 roku w Wojcieszowie polska prawnik i polityk. Specjalizuje si w prawie gospodarczym i publicznym, jest nauczycielem akademickim oraz posem na Sejm. Posiada tytu doktora habilitowanego nauk prawnych, a w latach 2007-2011 wchodzia w skad Trybunau Stanu jako sdzia. Krystyna Pawowicz jest absolwentk prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Po zakoczeniu edukacji kontynuowaa karier akademick jako wykadowca na tej uczelni. Pracowaa rwnie w Zakadzie Prawa Rolnego oraz w Zakadzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego Instytutu Nauk Administracyjno-Prawnych na WPiA UW. Podejmowaa take wspprac w rama Instytutu Nauk Prawnych PAN z Ludwikiem Barem. W wieku 27 lat ukoczya aplikacj sdziowsk i kontynuowaa swoj karier naukow. Jej efektem jest uzyskany stopie doktora nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego oraz habilitacja oparta o jej dorobek naukowy i prac powicon pewnym aspektom dziaania Najwyszej Izby Kontroli. Zajmowaa stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Kardynaa Stefana Wyszyskiego oraz wykadaa prawo gospodarcze w Wyszej Szkole Administracji Publicznej w Ostroce.

Jej polityczna kariera, a waciwie najpierw wsppraca z politykami, zaczyna si od rozmw Okrgego Stou. Krystyna Pawowicz dziaaa tam po stronie solidarnociowej jako czonek podzespou do spraw organizacji spoecznych - zajmowaa si projektem ustawy o zgromadzeniach. Od 1989 roku dziaaa jako ekspert parlamentu w kwestiach zwizanych z pracami legislacyjnymi, potem jako doradca prawny ministra i Biura Prasowego Rzdu w rzdzie Jana Olszewskiego. W tym czasie wykonaa mnstwo ekspertyz na zlecenie Sejmu, Senatu czy Kancelarii Prezydenta RP. Prace w parlamencie nie ograniczyy jednak jej rozwoju naukowego - rwnolegle publikowaa ksiki, prace naukowe oraz artykuy powicone zagadnieniom wicym si z prawem gospodarczym. w 2007 roku zostaa wybrana na czonka Trybunau Stanu, a w latach 2009-2010 zasiadaa w radzie nadzorczej Telewizji Polskiej. Wybory parlamentarne z 2011 roku przyniosy jej start jako kandydatki bezpartyjnej z listy Prawa i Sprawiedliwoci i day Krystynie Pawowicz mandat poselski dziki 20 681 gosom. Sejm VII kadencji mianowa j na czonka Krajowej Rady Sdownictwa. W kolejnych wyborach z powodzeniem ubiegaa si o reelekcj otrzymujc 18 070 gosw. Zasyna przez kilkukrotne karanie naganami i upomnieniami za swoje zachowanie na sali sejmowej.

Pozostali:

Krzysztof Brejza - Krzysztof Czabaski - Krzysztof Jurgiel - Krzysztof Mieszkowski - Krzysztof Tchrzewski

Krystyna Pawowicz