Separatyści

Separatyści to obiegowa nazwa politycznych i wojskowych sił prorosyjskich na terenie Ukrainy. Siły te zgrupowane są przede wszystkim na wschodzie i południu państwa i często są utożsamiane ze zwolennikami odsuniętego od władzy prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza.

Ze wzrostem siły oraz znaczenia politycznego i gospodarczego prorosyjskich separatystów mamy do czynienia przede wszystkim od roku 2014. Nasilenie się tych tendencji jest jedną z konsekwencji wydarzeń z lutego 2014 roku, zwanych Euromajdanem. Zmiany polityczne (rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych, zawetowanie ustawy o językach regionalnych z 2012 roku, usunięcie przez parlament z urzędu prezydenta Janukowycza) sprawiły, że część rosyjskojęzycznej ludności na Ukrainie zaczęła obawiać się dyskryminowania i lekceważenia jej praw. Najbardziej wyrazistym przejawem niezadowolenia z sytuacji na Ukrainie było zorganizowanie przez siły prorosyjskie referendum na terenie Autonomicznej Republiki Krymu. 11 marca 2014 roku przyjęto deklarację niepodległości Republiki Krymu, a separatyści powoływali się na przykład Kosowa, którego prawo oderwania się od Serbii zostało zaakceptowane przez większość państw świata. 16 marca deklaracja o niepodległości Krymu została poparta przez uczestników referendum, choć zarówno przedstawiciele rządu w Kijowie, jak i społeczność międzynarodowa zgłaszały zastrzeżenia co do jego legalności. Dwa dni później prorosyjscy separatyści i władze Federacji Rosyjskiej zadecydowali o włączeniu Krymu i miasta wydzielonego Sewastopol do Rosji. Decyzja ta nadal nie została zaakceptowana przez społeczność międzynarodową.

Od kwietnia 2014 roku separatyści i zwolennicy jedności terytorialnej Ukrainy toczą walki na wschodzie tego kraju. Dane opublikowane przez ONZ w czerwcu 2015 roku mówią, że konflikt pochłonął już ponad sześć tysięcy ofiar. Szacuje się jednak, że liczba ta może być większa, obie strony zaniżają bowiem dane o ponoszonych przez siebie stratach.

separatyści

Więcej o:

separatyści