Marek Borowski

Marek Borowski

Marek Borowski urodził się w 1946 roku w Warszawie. Jest ekonomistą, politykiem i posłem na Sejm kilku kadencji. Zajmował stanowiska: wicepremiera, wiceministra rynku wewnętrznego, ministra finansów, wicemarszałka Sejmu, marszałka Sejmu oraz senatora. Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze. W 1967 roku wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, był też członkiem Związku Młodzieży Socjalistycznej. Sprawował funkcję dyrektora departamentu ekonomicznego w Ministerstwie Rynku Wewnętrznego.

W 1989 roku wstąpił do Ruchu 8 lipca oraz objął urząd wiceministra rynku wewnętrznego w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, które zajmował aż do roku 1991. W roku 1991 startował z powodzeniem w wyborach parlamentarnych z ramienia Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Osiem lat później stanął na czele Sojuszu Lewicy Demokratycznej i pozostał w niej aż do 2004 roku. W latach 2001-2004 pełnił funkcję Marszałka Sejmu IV kadencji.

W 2005 roku startował w wyborach prezydenckich, jednakże nie dostał się do drugiej tury. Po porażce brał udział w tworzeniu koalicji Lewica i Demokraci. W wyborach parlamentarnych z 2007 roku uzyskał mandat poselski i 75 493 głosy.

Z powodzeniem starał się o stanowisko senatora w kolejnych wyborach otrzymując 104 238 głosów. Od 2016 roku jest posłem niezrzeszonym. Marek Borowski należał między innymi do Podkomisji nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4355) i Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Pozostali:

Marek Jakubiak - Marek Kuchciński - Marek Sawicki - Marek Sowa - Marek Suski

Marek Borowski