Muzeum Auschwitz

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu znane pod skróconą nazwą Muzeum Auschwitz to instytucja powołana do życia w roku 1947. Wśród inicjatorów jej powstania znajdowali się między innymi byli więźniowie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau pragnący, aby obóz w Oświęcimiu przetrwał w zbiorowej pamięci. Muzeum w Oświęcimiu jest podporządkowane bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od roku 1979 znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa tworzonej przez UNESCO.

Muzeum Auschwitz stawia sobie dwa cele. Pierwszym jest konserwacja i dbanie o zabytki oraz liczący blisko 200 hektarów teren obozu. Drugim jest edukacja, muzeum w Oświęcimiu ma być bowiem miejscem, w którym można dowiedzieć się, jakie były losy obozu i jego więźniów. Muzeum prowadzi między innymi działalność naukową, badawczą i wydawniczą. Jego pracownicy odpowiedzialni są za organizowanie uroczystości upamiętniających tych, którzy stracili w obozie życie.

Teren Muzeum Auschwitz obejmuje dwie części dawnego kompleksu obozowego: Auschwitz I Stammlager oraz Auschwitz II Birkenau. Osoby odwiedzające obóz Auschwitz mogą zobaczyć między innymi 150 obiektów, blisko 300 ruin, rampę, ogrodzenie, autentyczne drogi budowane w czasach funkcjonowania obozu i archiwalia, które udało się zachować po jego ewakuacji. Na uwagę zasługuje również blisko sto tysięcy tak zwanych obiektów ruchomych. Są to między innymi walizki więźniów, przedmioty codziennego użytku oraz te, które były wykorzystywane przez personel obozowy.

Współcześnie jest to najczęściej odwiedzane muzeum tego typu w całej Europie. Rocznie pojawia się w nim ponad milion zwiedzających z różnych krajów i kontynentów.

Muzeum Auschwitz

Więcej o:

Muzeum Auschwitz