Marian Zembala

Marian Zembala

Marian Zembala – urodzony w podkłobudzkich Krzepicach, wybitny polski kardiochirurg, profesor nauk medycznych, a od 2015 również poseł na Sejm.

Nauka i kariera zawodowa

Marian Zembala na świat przyszedł 11 lutego 1950 w Krzepicach, gdzie ukończył szkołę podstawową oraz liceum ogólnokształcące. Po maturze rozpoczął studia a Uniwersytecie Wrocławskim, które ukończył z wyróżnieniem na Wydziale Lekarskim. Rok później, w 1975 podjął z uczelnią współpracę, zostając asystentem w Klinice Chirurgii Serca. Na stanowisku tym pozostał do roku 1981. W tym czasie był już stażystą Uniwersytetu w Ultrechcie, skąd na stałe powrócił do Polski, poproszony przez profesora Zbigniewa Religę, by podjął pracę na Śląskiej Akademii Medycznej. Z Religą współpracował przez wiele lat, towarzysząc mu między innymi podczas pierwszej udanej transplantacji mięśnia sercowego. Sam wkrótce stał się słynnym transplantologiem, dokonując pierwszego w Polsce przeszczepu pojedynczego płuca.

Marian Zembala - kariera polityczna

Tę profesor rozpoczął w 2014 roku, kiedy to z ramienia Platformy Obywatelskiej został wybrany na radnego sejmiku śląskiego. Z funkcji tej zrezygnował, obejmując w 2015 stanowisko ministra zdrowia w rządzie Ewy Kopacz. W tym samym roku w wyborach parlamentarnych został wybrany na posła Rzeczypospolitej Polskiej.

Otrzymane nagrody i wyróżnienia

Marian Zembala za swoje zasługi między innymi w zakresie transplantologii otrzymał wiele nagród i wyróżni, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Watykański Medal Benemerenti, czy Order Uśmiechu.

Pozostali:

Mariusz Błaszczak - Mariusz Kamiński - Michał Cieślak - Michał Dworczyk - Michał Kamiński

Marian Zembala

Więcej o:

Marian Zembala