Mariusz Kamiski

Mariusz Kamiski

Mariusz Kamiski urodzi si 25 wrzenia 1965 roku w Sochaczewie. Ukoczy studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. By dziaaczem opozycji antykomunistycznej. Na swoim koncie ma Krzy Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany przez prezydenta Lecha Kaczyskiego w 2010 roku. „Gazeta Polska” przyznaa mu natomiast tytu „Czowieka Roku 2007”.

Dziaania antykomunistyczne w okresie PRL zakoczyy si dla Mariusza Kamiskiego aresztowaniem w maju 1983 roku. Zosta wwczas oskarony o stawianie czynnego oporu podczas demonstracji. Mariusz Kamiski by wtedy uczniem liceum. Zwolniono go z aresztu w lipcu tego samego roku. Jako student kontynuowa swoj dziaalno. Nalea do Niezalenego Stowarzyszenia Studentw, by take przedstawicielem opozycji studenckiej w jednym z podzespow Okrgego Stou. By jednym z twrcw Fundacji Pamitamy, ktra dziaaa na rzecz pamici onierzy wykltych.

Po raz pierwszy kandydowa z powodzeniem w wyborach parlamentarnych w 1997 roku. Wybrano go wwczas na posa z listy oglnopolskiej Akcji Wyborczej Solidarno. W 2001 i 2005 roku uzyska reelekcj, tym razem z listy Prawa i Sprawiedliwoci w okrgu warszawskim. W lipcu 2006 roku zoy rezygnacj z mandatu poselskiego. Odszed take z PiS. Nominowano go wwczas na penomocnika do spraw organizacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a niedugo po tym zosta jego szefem. W 2009 roku zosta odwoany ze stanowiska przez premiera Donalda Tuska. Wynikao to z oskarenia Mariusza Kamiskiego o przekroczenie uprawnie i popenienie przestpstw w zwizku z tzw. afer gruntow. W 2015 roku uznano go za winnego i skazano na 3 lata pozbawienia wolnoci. Jednak przed uprawomocnieniem si wyroku, 16 listopada 2015 roku prezydent Andrzej Duda zastosowa wobec niego prawo aski. Jednak 2 lata pniej akt aski zosta uznany przez Sd Najwyszy za bezskuteczny. W 2011 roku Mariusz Kamiski ponownie wstpi do PiS. W tym samym roku rada polityczna partii wybraa go na wiceprezesa. W 2015 roku zosta powoany na ministra bez teki w rzdzie Beaty Szydo.

Pozostali:

Micha Cielak - Micha Dworczyk - Micha Kamiski - Micha Szczerba - Micha Wjcik

Mariusz Kamiski