Stanisław Tyszka

Stanisław Tyszka

Stanisław Tyszka urodził się w Warszawie w 1979 roku. Jest prawnikiem i politykiem, a także cenionym wykładowcą akademickim z bogatym dorobkiem. Jak znakomita większość polityków jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym jednak nie kończy się jego naukowa kariera: podjął także studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a socjologię zgłębiał na Uniwersytecie Karola w Pradze. Tytuł doktora z kolei to efekt studiów w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Szerokie horyzonty i bogata wiedza znajdują odzwierciedlenie w jego licznych publikacjach naukowych. Stanisław Tyszka jest adiunktem na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pełnił funkcję dyrektora Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej w latach 2011-2012. W tym czasie został też doradcą Jarosława Gowina, ówczesnego ministra sprawiedliwości. W 2013 roku wstąpił do założonej przez tego polityka partii Polska Razem, jednakże po roku z niej odszedł. Jego polityczna kariera od tego czasu związana jest z Pawłem Kukizem - nie tylko przyłączył się do jego partii, ale też brał aktywny udział w tworzeniu jej programu.

W wyborach parlamentarnych z 2015 roku Stanisław Tyszka z powodzeniem kandydował do sejmu z listy KWW Kukiz’15 otrzymując 14 670 głosów. Na pierwszym posiedzeniu wybrano go na stanowisko wicemarszałka Sejmu VIII kadencji. Na uwagę zasługuje fakt, że nie należy on do żadnych zespołów parlamentarnych, komisji i podkomisji, a także stałych delegacji parlamentarnych. Stanisław Tyszka może za to pochwalić się udziałem w ponad 90% wszystkich głosowań, jakie odbywały się podczas posiedzeń Sejmu VIII kadencji - to imponujący rezultat.

Pozostali:

Stefan Niesiołowski - Sylwester Chruszcz - Szymon Ziółkowski - Tadeusz Cymański - Tadeusz Woźniak

Stanisław Tyszka

Więcej o:

Stanisław Tyszka